Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Sinh Tồn Trong Rừng: Cách xác định phương hướng khi bị lạc trong rừng sâu
Sinh Tồn Trong Rừng: Cách xác định phương hướng khi bị lạc trong rừng sâu

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Sách Bài Tập Địa Lí 6 – Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:

Câu 1 trang 15 SBT Địa Lí 6: Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết:

– Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng gì.

– Đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng gì.

– Đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng gì.

– Đầu phía bên tay trái của kinh tuyến chỉ hướng gì.

Lời giải:

– Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc

– Đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam

– Đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng Đông.

– Đầu phía bên tay trái của kinh tuyến chỉ hướng Tây

Câu 2 trang 15 SBT Địa Lí 6: Hãy điền tên 4 hướng chính vào các ô để trống của hình 4.1:

Lời giải:

Câu 3 trang 16 SBT Địa Lí 6: Hãy điền tiếp tên các hướng vào các ô trống của hình 4.2:

Bài Hay  MÔN : ĐỊA LÍ LỚP 6 THỜI GIAN: 35 PHÚT ĐÈ KIỂM TR A Câu 1:(2đ) Kinh độ của một điểm là gì ?Vĩ độ của một điểm là gì? Câu 2: (2đ) Cho biết vĩ tuyến nào dài n

Lời giải:

Giải sách bài tập Địa Lí 6 | Giải sbt Địa Lí 6 Cau 3 Trang 16 Sach Bai Tap Dia Li 6 1

Câu 4 trang 16 SBT Địa Lí 6: Dựa vào hình 4.1 hãy ghi tọa độ địa lí của các địa điểm A, B, C, D.

– Điểm A có tọa độ:………

– Điểm B có tọa độ:………

– Điểm C có tọa độ:………

– Điểm D có tọa độ:………

Lời giải:

– Điểm A có tọa độ: A (20oĐ; 30oB)

– Điểm B có tọa độ: B (10oĐ; 20oN)

– Điểm C có tọa độ: C (30oT; 10oN)

– Điểm D có tọa độ: D (40oT; 40oB)

Câu 1 trang 16 SBT Địa Lí 6: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai:

Khi viết tọa địa lí của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới.

Lời giải:

Đúng

Câu 2 trang 16 SBT Địa Lí 6: Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai:

Tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ (hoặc quả Địa Cầu) là:

a) chỗ cắt nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó.
b) kinh độ, vĩ độ của điểm đó.
c) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua, cùng với độ cao (so với mực nước biển) của điểm đó.
d) chõ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua, cùng với độ cao tương đối của điểm đó.

Lời giải:

a) chỗ cắt nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó.
b) kinh độ, vĩ độ của điểm đó.
c) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua, cùng với độ cao (so với mực nước biển) của điểm đó.
d) chõ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua, cùng với độ cao tương đối của điểm đó.X
Bài Hay  Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta trên bản đồ Các nước Đông Nam Á.>

Câu 3 trang 17 SBT Địa Lí 6: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Muốn xác định phương hướng trên bản đồ chỉ cần dựa vào quy ước: phía trên của bản đồ là hướng Bắc, phía tay phải là hướng Đông, phía dưới là hướng Nam, phía tay trái là hướng Tây.

Lời giải:

Sai

Câu 1 trang 17 SBT Địa Lí 6: Điền tiếp các hướng vào các ô trống của hình 4.3:

Giải sách bài tập Địa Lí 6 | Giải sbt Địa Lí 6 Cau 1 Trang 17 Sach Bai Tap Dia Li 6

Lời giải:

Câu 2 trang 18 SBT Địa Lí 6: Hình 4.4 dưới đây tượng trưng cho một tấm bản đồ, hãy điền tên các hướng vào đầu các mũi tên.

Lời giải:

Giải sách bài tập Địa Lí 6 | Giải sbt Địa Lí 6 Cau 2 Trang 18 Sach Bai Tap Dia Li 6 1

Câu 3 trang 18 SBT Địa Lí 6: Điền tên các hướng vào đầu các mũi tên của hình 4.5

Lời giải:

Câu 4 trang 19 SBT Địa Lí 6: Vị trí trung tâm của cơn bão số 3 ở khoảng 111o kinh độ Đông và 17o vĩ Bắc, của cơn bão số 4 ở khoảng 107o kinh Đông và 19o vĩ Bắc. Hãy tìm và đánh dấu x vào vị trí trung tâm của mỗi cơn bão trên lược đồ Việt Nam dưới đây.

Bài Hay  Cách Xác định vị trí thửa đất trên bản đồ bằng Google Map

Giải sách bài tập Địa Lí 6 | Giải sbt Địa Lí 6 Cau 4 Trang 19 Sach Bai Tap Dia Li 6

Lời giải:

Câu 1 trang 19 SBT Địa Lí 6: Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai:

Xác định phương hướng trên bản đồ:

a) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, nếu kinh tuyến vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc.
b) Phía trên của kinh tuyến là hướng bắc, từ đó suy ra hướng nam.
c) Dựa vào đầu của các đường kinh tuyến và vĩ tuyến.
d) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, phía dưới là hướng nam.

Lời giải:

a) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, nếu kinh tuyến vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc.
b) Phía trên của kinh tuyến là hướng bắc, từ đó suy ra hướng nam.
c) Dựa vào đầu của các đường kinh tuyến và vĩ tuyến.
d) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, phía dưới là hướng nam.X

Câu 2 trang 20 SBT Địa Lí 6: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Trong bản đồ khu vực ở vĩ độ cao (từ 50o trở lên) các đường kinh tuyến và vĩ tuyễn thường là những đường thẳng.

Lời giải:

Sai

Bạn đang xem bài viết: Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment