Bài tập : Phần đại số Boole. I. Nội dung bài tập Tính biểu thức của các

Phandoan p3
Phandoan p3

Dai So Boole – Grade: B+

University: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Course: Điện tử máy tính (2020)

143 Documents

Bài tập : Phần đại số Boole.

I. Nội dung bài tập

1. Tính biểu thức của các hàm Boole sau dưới dạng SOP và chuyển sang dạng POS

a. F (x, y, z) = x+y + z

b. F (x, y, z) = (x+z)𝑦

c. F (x, y, z) = x + 𝑦𝑧 + xy

d. F (x, y, z) = x y + 𝑦𝑧

2. Tối thiểu hóa các hàm sau:

a. (𝑥 + 𝑦)

. 𝑥

b. (𝑥

+ 𝑥)(𝑦 + 𝑧)

c. xyz + 𝑥 𝑦𝑧

3. Lập bảng chân trị biểu diễn các hàm Boole sau :

a. 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧)= 𝑥𝑦 + (𝑥𝑦𝑧)

b. 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧)= 𝑧(𝑦𝑧 + 𝑦𝑧

c. 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧)= 𝑥𝑦 + 𝑦𝑧

4. Cho bảng chân trị :

X

Y

Z

F

G

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

a. Lập F(x, y, z) có dạng tổng của các tích, từ đó suy ra hàm F’(x, y, z) có dạng tích

Bài Hay  Chương 1_Logic mệnh đề

của các tổng.

b. Lập G(x, y, z) có dạng tích của các tổng, từ đó suy ra hàm G’(x, y, z) có dạng tổng

của các tích.

II. Yêu cầu.

1. Yêu cầu: Viết tay trên giấy, chụp hình và chuyển sang file PDF hoặc dán vào file

Microsoft Word (hoặc tương đương): tất cả nối thành 01 file và đặt tên theo quy định:

STT_MaSV_HovaTen_HeDem (không viết tiếng Việt).

2. Thời hạn và cách nộp bài: theo cấu hình trên LMS.

Bạn đang xem bài viết: Bài tập : Phần đại số Boole. I. Nội dung bài tập Tính biểu thức của các. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment