Bật thước khi soạn thư email

cấu hình rule – tạo rule trong email outlook – tạo nhóm trong email outlook
cấu hình rule – tạo rule trong email outlook – tạo nhóm trong email outlook

Trong Outlook, thước ngang sẵn dùng ở phía trên cùng của nội dung thư để giúp căn chỉnh văn bản, đồ họa, bảng và các thành phần khác.

Hầu hết mọi người không sử dụng thước ngang khi họ đang soạn thư, vì vậy chúng tôi đã di chuyển thư ra chỗ khác. Nếu bạn cần sử dụng thước để giúp bạn căn chỉnh văn bản, đồ họa, bảng và các thành phần khác, dưới đây là cách thêm nút thước vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  1. Từ tab Trang đầu, trong nhóm Mới , bấm Email Mới.

  2. Trong cửa sổ Thư, bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi bấm vào Lệnh Khác để hiển thị hộp thoại Tùy chọn Outlook .

  3. Trong danh sách Chọn lệnh từ, hãy bấm Lệnh Không ở Trên Ruy-băng.

  4. Chọn lệnh Thước , rồi bấm Thêm.

    Thước được thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh ở trên cùng.

Bài Hay  Tạo Rule để di chuyển và lưu trữ email tới thư mục khác trong Outlook

Bạn có thể sử dụng thước ngang ở đầu nội dung thư Outlook trong Outlook để căn chỉnh văn bản, đồ họa, bảng và các thành phần khác. Thước sẵn dùng cho tất cả các thư mới, bao gồm cả khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư email.

  • Trong cửa sổ thư mới, ở đầu thanh cuộn bên cạnh nội dung thư, hãy bấm

    Xem Thước.

Xem thêm

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bạn đang xem bài viết: Bật thước khi soạn thư email. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment