Biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú

BCH ĐOÀN XÃ QUẢNG KIM CHI ĐOÀN THCS QUẢNG KIM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hanh phúc

BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN

(V/v

giới thiệu Đoàn viên ưu tú

cho Đảng cộng sản Việt Nam) I- Thời gian Vào hồi, 14h30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2015 II- Địa điểm: Văn phòng nhà trường III- Thành Phần Đại biểu: Bí thư chi bộ: Đ/c Bùi Thị Nhàn Tất 14 đoàn viên chi đoàn THCS Quảng Kim Chủ tọa đ/c: Nguyễn Mạnh Hùng chức vụ: Bí thư chi đoàn Thư ký đ/c: Phạm Thị Hằng chức vụ: Ủy viên BCH chi đoàn IV- Nội dung họp Đồng chí chủ tọa tuyên bố lý họp việc xét

Đoàn viên ưu tú giới thiệu vào Đảng

đồng chí: ………………………… sinh hoạt Chi đoàn Cuộc họp nghe đồng chí:………… đọc kiểm điểm cá nhân, nghe giáo viên chủ nhiệm quán triệt tinh thần dân chủ việc

Bài Hay  Mẫu biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng năm 2022? Đoàn viên ưu tú để được kết nạp vào Đảng phải đáp ứng các điều kiện gì?

giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Chi đoàn có nhiều ý kiến nhận xét đồng chí:…………….nhìn chung ý kiến tập trung vào ưu nhược điểm sau: 1- Ưu điểm: – Về lập trường tư tưởng: Đồng chí:…… luôn chấp hành tốt đường lối, sách Đảng, Hiến pháp Pháp luật Nhà nước, hướng theo đường mà Đảng Bác Hồ lựa chọn, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, không bảo thủ, lắng nghe ý kiến đóng góp người xung quanh – Về đạo đức lối sống: Đồng chí:……… Đoàn viên tốt, gương mẫu, có lối sống sạch, lành mạnh, kính trọng thầy cô giáo người lớn tuổi, hòa nhã với bạn bè người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ người, thầy cô, bạn bè người quý mến – Về học tập: Đồng chí:…………luôn chịu khó học hỏi, khắc phục khó khăn, vươn lên học tập, không ngừng giúp đỡ bạn bè – Về hoạt động phong trào lực công tác: Đồng chí:………… động công việc, tích cực tham gia hoạt động lớp, Khoa Nhà trường 2- Nhược điểm: Tinh thần đấu tranh, phê bình tự phê bình chưa cao 3- Hướng phấn đấu: Luôn cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thật tốt để trưởng thành sống, phấn đấu để đứng hàng ngũ Đảng để đóng góp phần sức lực thân vào lớn mạnh Đảng, phát triển Đất nước V- Kết thúc họp Cuộc họp biểu cách giơ tay với trí 100% đoàn viên Chi đoàn có mặt Vì vậy: – Kính đề nghị Đoàn cấp công nhận đồng chí:…………………….–

Bài Hay  Tổng hợp danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy

Đoàn viên ưu tú Chi đoàn giới thiệu

gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam – Kính đề nghị Chi Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đồng chí:…………………… Cuộc họp kết thúc vào hồi…….giờ, ngày……tháng……năm 2012 Biên thông qua họp Chủ tọa (ký, họ tên) Thư ký (ký, họ tên) … thần đấu tranh, phê bình tự phê bình chưa cao 3- Hướng phấn đấu: Luôn cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thật tốt để trưởng thành sống, phấn đấu để đứng hàng ngũ Đảng để đóng góp phần

Bạn đang xem bài viết: Biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment