Các đối tượng cơ bản trong access là?

Học thời trang thì làm được gì
Học thời trang thì làm được gì

Các đối tượng cơ bản trong access là?

Các đối tượng cơ bản trong access là bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo, giao diện người sử dụng của Access bao gồm một loạt cửa sổ mở ra bên trong cửa sổ chính Access, mỗi một đối tượng trên sẽ được hiện ra trong một cửa số riêng.

Câu hỏi:

Các đối tượng cơ bản trong access là?

A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Mẫu hỏi

B. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáo

C. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo

D. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo

Đáp án đúng C.

Các đối tượng cơ bản trong access là bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo, giao diện người sử dụng của Access bao gồm một loạt cửa sổ mở ra bên trong cửa sổ chính Access, mỗi một đối tượng trên sẽ được hiện ra trong một cửa số riêng.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Access là tên gọi tắt của phần mềm Microsoft Access, hay cũng được gọi là MS Access. Microsoft Access là Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) của Microsoft, thuộc bộ ứng dụng của Microsoft Office.

Bài Hay  Có Những Đối Tượng Nào Thường Dùng Cách Tự Thiết Kế, Giải Câu 4 Bài 3 Trang 33 Sgk Tin Học Lớp 12

Access là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoặc một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ với khả năng giúp chúng ta phát triển nhanh những giải pháp lưu trữ và quản lý thông tin.

Với Access, bạn hoàn toàn có thể phát triển được một hệ thống quản trị thông tin dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất nhanh chóng, thậm chí Access còn có thể giúp cho việc quản trị dữ liệu trong một số mảng của doanh nghiệp lớn như quản lý thông tin các đầu mối khách hàng, các cơ hội bán hàng, trạng thái khách hàng, quản lý đơn hàng, thông tin đặt hàng và thông tin sản phẩm.

Ngoài ra Access còn cho chúng ta khả năng phát triển giao diện người dùng ở mức đơn giản để chúng ta có thể tiến hành nhập dữ liệu và lưu vào các bảng.

Giao diện người sử dụng của Access bao gồm một loạt cửa sổ mở ra bên trong cửa sổ chính Access. Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu của Access bao gồm các Tables (bảng), Queries (truy vấn, tìm kiếm), Forms (mẫu), Reports (báo cáo), Macro (các macro lệnh), Modules (các khai báo, thư viện chương trình con). Mỗi một đối tượng trên sẽ được hiện ra trong một cửa số riêng.

Bài Hay  Các đối tượng cơ bản trong cơ sở dữ liệu Access và mối quan hệ giữa chúng

Các đối tượng cơ bản trong Access là:

– Bảng (table): Dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể xác định và bao gồm nhiều hàng, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể xác định của chủ thể đó.

– Mẫu hỏi (query): Dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng.

– Biểu mẫu (form): Giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin.

– Báo cáo (report): Được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

Việc đầu tiên để tạo lập một cơ sở dữ liệu quan hệ là?

Việc đầu tiên để tạo lập một cơ sở dữ liệu quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng, để thực hiện cần phải xác định và khai báo cấu trúc bảng, bao gồm đặt tên, chỉ định kiểu dữ liệu, khai báo kích thước của mỗi trường, việc tạo ra các bảng chỉ là một phần trong quá trình tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ, và nó phải dựa trên mô hình dữ liệu đã được thiết kế trước…

Bài Hay  Thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC

Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm?

Tên của máy tìm kiếm là Google, Google là một công cụ tìm kiếm có thể được sử dụng để tìm nhiều thông tin như trang web, hình ảnh, bản đồ hoặc thậm chí là tất cả mọi câu trả lời trên thế giới. Google sử dụng một chương trình máy tính được gọi là “trình thu thập dữ liệu…

Để thoát khỏi excel ta thực hiện?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn và trả lời câu hỏi môn Tin học: Để thoát khỏi excel ta thực…

Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là?

Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím, đây là một nội dung về hướng dẫn tạo bảng theo Bài 12 Sách giáo khoa Tin học lớp…

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn và trả lời câu hỏi môn Tin học: Một bit được biểu diễn…

Xem thêm

Bạn đang xem bài viết: Các đối tượng cơ bản trong access là?. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment