Cách tính điểm trung bình môn đại học

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN – PHẦN 1 (THANG ĐIỂM 4)
HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN – PHẦN 1 (THANG ĐIỂM 4)

nội dung

 • 1 Đánh Giá
 • 2 Video cách tính điểm học phần
 • 3 Tín chỉ là gì?
 • 4 Điểm tích lũy là gì?
 • 5 Cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ

Đánh Giá

Đánh Giá – 9.3

9.3

100

Bạn đang đọc: Cách tính điểm trung bình môn đại học

Bài hướng dẫn hay lắm ạ

Bạn đang băn khoăn về cách tính điểm cho từng môn học của mình? Điểm môn học bao nhiêu là đạt, bao nhiêu là không đạt. Hiểu rõ được điều đó, trong bài viết dưới đây onthihsg sẽ giới thiệu đến các bạn Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ và cách tính điểm trung bình môn đại học.

Video cách tính điểm học phần

Tín chỉ là gì?

Là đại lượng xác lập khối lượng kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng mà sinh viên tích góp được trong 15 giờ tín chỉ. Theo đó tín chỉ là đại lượng đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành ba loại theo các hình thức dạy – học và được xác lập như sau :

 • Một giờ tín chỉ lên lớp bằng 01 tiết lên lớp và 02 tiết tự học
 • Một giờ tín chỉ thực hành bằng 02 tiết thực hành và 01 tiết tự học
 • Một giờ tín chỉ tự học bắt buộc bằng 03 tiết tự học bắt buộc nhưng được kiểm tra đánh giá.
 • Giá tiền học phí trên mỗi tín chỉ sẽ tùy thuộc và mỗi trường đại học, có trường thấp và có trường lại cao các bạn nhé.

Điểm tích lũy là gì?

Đơn giản thôi điểm tích góp là điểm trung bình chung toàn bộ các môn học trong cả khóa học của mình. Thích gọi thế cho mới thôi chứ cũng tương tự như như điểm trung bình cả năm của các bạn khi còn học viên đấy. Hãy theo dõi tính điểm trung bình môn đại học Vì vậy Xếp loại bằng đại học có quan trọng không ? có nhé .

Cách tính điểm trung bình tích lũy và cách tính điểm ở đại học

Công thức cách tính điểm trung bình đại học :

Trong đó

 • “A” chính là số điểm trung bình chung các môn của mỗi học kỳ, hoặc A cũng có thể là điểm trung bình tích lũy.
 • “i” chính là số thứ tự của các môn học trong chương trình học.
 • “ai” chính là điểm trung bình của môn học thứ “i”.
 • “ni” là kí hiệu của số tín chỉ của môn học thứ “i” đó.
 • “n” chính là tổng toàn bộ các môn học được học trong học kỳ đó hoặc tổng toàn bộ tất cả các môn học đã được tích lũy.
Bài Hay  Cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 4

Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần

– Thông thường, theo thang điểm 10 nếu sinh viên có điểm tích lũy dưới 4,0 sẽ học lại hoặc thi lại học phần đó. Việc này do tùy trường quyết định số lần thi lại của sinh viên hoặc sẽ học lại môn học đó mà không được thi lại.Đây là Cách tính thang điểm 4 :

 • Từ 4.0 – dưới 5.0 được quy sang điểm chữ là D và theo hệ số 4 sẽ được 1.0.
 • Từ 5.0 đến dưới 5.5 quy sang điểm chữ là D+ và hệ số 4 là 1.5.
 • Từ 5.5 đến dưới 6.5 quy sang điểm chữ là C và hệ số 4 là 2.0
 • Từ 6.5 đến dưới 7.0 quy sang điểm chữ là C+ và hệ số 4 là 2.5.
 • Từ 7.0 đến dưới 8.0 quy sang điểm chữ là B và hệ số 4 là 3.0
 • Từ 8.0 đến dưới 8.5 quy sang điểm chữ là B+ và hệ số 4 là 3.5.
 • Từ 8.5 đến dưới 9.0 quy sang điểm chữ là A và hệ số 4 là 3.7.
 • Từ 9.0 trở lên quy sang điểm chữ là A+ và hệ số 4 là 4.0.

( Tùy thuộc vào mỗi trường đại học sẽ có thêm mức điểm C +, B +, A + nhưng đại đa số các trường đều quy đổi điểm như điểm chúng tôi đưa ra ) .
– Sau mỗi học kỳ và sau khi tích góp đủ số tín, địa thế căn cứ vào điểm trung bình chung tích góp, học lực của sinh viên được xếp thành các loại sau :

 • Xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;
 • Giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;
 • Khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;
 • Trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49;
 • Yếu: Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00 nhưng chưa thuộc trường hợp bị buộc thôi học.

Từ cách tính đó ta có bảng đơn cử sau

Xếp loạiThang điểm 10Thang điểm 4
Điểm chữĐiểm số
Giỏi8,5 → 10A4,0
Khá7,8 → 8,4B+3,5
7,0 → 7,7B3,0
Trung bình6,3 → 6,9C+2,5
5,5 → 6,2C2,0
Trung bình yếu4,8 → 5,4D+1,5
4,0 → 4,7D1,0
Không đạtKém3,0 → 3,9F+0,5
0,0 → 2,9F0,0

Cách quy ra hệ điểm chữ A, B +, B, C +, C, D +, D và F của một số ít trường đại học ở nước ta lúc bấy giờ rất hài hòa và hợp lý, vì cách quy đổi này hạn chế tối đa khoảng cách quá lớn giữa 2 mức điểm. Còn nếu như vận dụng thang điểm theo Quy chế 43 thì chưa phản ánh đúng lực học của SV .

Bài Hay  Cách tính điểm học phần dành cho sinh viên chính xác nhất

Ví dụ, theo thang điểm chữ chưa được chia ra các mức thì 2 SV, một được 7,0/10 và một được 8,4/10 đều xếp cùng hạng B, mặc dù lực học của hai SV này rất khác nhau.

Với thang điểm chữ nhiều mức, SV được hưởng lợi nhiều hơn. Bên cạnh việc phân loại khách quan lực học của SV, thang điểm này còn cứu được nhiều SV khỏi rủi ro tiềm ẩn bị buộc thôi học hoặc không được công nhận tốt nghiệp .

Ví dụ, một SV trong quá trình học tập, có 50% số học phần đạt điểm D và 50% số học phần đạt điểm C. Theo thang điểm chữ chưa được chia ra các mức, SV này không đủ điều kiện tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học mới chỉ 1,5. Nhưng áp dụng thang điểm chữ chia ra nhiều mức, với 50% số học phần đạt điểm D+ và 50% số học phần đạt điểm C+, SV đủ điều kiện tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học là 2,0.

Cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ

1. Cách tính điểm xếp loại học lực theo thang điểm 10 và cách tính điểm qua môn đại học

Theo mạng lưới hệ thống tín chỉ tại Nước Ta lao lý cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ phụ thuộc vào vào điểm nhìn nhận bộ phận và điểm thi kết thúc học phần. Tất cả sẽ được chấm theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân. Vậy bao nhiêu điểm thì qua môn ?
Phần điểm học phần là tổng điểm của toàn bộ điểm nhìn nhận bộ phận của học phần đó nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần của các môn sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân và được thành điểm chữ từ A đến D như sau :

 • Điểm A là từ (8.0 – 10) : Giỏi
 • Điểm B là từ (6.5 – 7.9) : Khá
 • Điểm C là từ (5.0 – 6,4) : Trung bình
 • Điểm D là từ (3.5 – 4,9) : Yếu.

Ở một số ít trường đại học, cao đẳng tại Nước Ta còn xét thêm các mức điểm B + C + D +. Do đó việc xếp loại học lực đại học theo tín chỉ được nhìn nhận như sau :

 • Điểm A là từ A (8.5- 10): Giỏi (Điều kiện được bằng giỏi đại học)
 • Điểm A là từ B+ (8.0 – 8.4): Khá giỏi
 • Điểm A là từ B (7.0 – 7.9): Khá
 • Điểm A là từ C+ (6.5 – 6.9): Trung bình khá
 • Điểm A là từ C (5.5 – 6,4): Trung bình
 • Điểm A là từ D+ (5.0 – 5.4): Trung bình yếu
 • Điểm A là từ D (4.0 – 4.9): Yếu
 • Quy điểm phần loại không đạt: F (dưới 4.0) Kém.
Bài Hay  Cách tính điểm theo tin chỉ đại học

Những sinh viên đạt điểm D ở các học phần nào thì sẽ được học cải tổ điểm của học phần đó. Nếu sinh viên có học phần bị điểm F thì phải ĐK học lại từ đầu theo lao lý của nhà trường. Đây là cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ theo thang điểm 10. Còn cách tính điểm xếp loại theo thang điểm 4 sẽ ra làm sao ?

2. Cách tính điểm xếp loại học lực đại học theo thang điểm 4

Để có thể tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy của mỗi sinh viên theo hệ thống tín chỉ. Thì tương ứng với mỗi mức điểm chữ của mỗi học phần sẽ được quy đổi qua điểm số như sau:

 • A tương ứng với 4
 • B+ tương ứng với 3.5
 • B tương ứng với 3
 • C+ tương ứng với 2.5
 • Điểm C tương ứng với 2
 • D+ tương ứng với 1.5
 • D tương ứng với 1
 • Điểm F tương ứng với 0

Như vậy, hạng tốt nghiệp sẽ được xác lập theo điểm trung bình chung tích góp của toàn khoá học của sinh viên ở trường như sau :

 • Đối với loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00
 • Loại giỏi: Số điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59
 • Đối với loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19
 • Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

Tuy nhiên, phần thứ hạng xếp loại học lực đại học theo tín chỉ của những sinh viên có tác dụng học tập toàn khóa trong diện loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức. Nếu ở trong các trường hợp dưới đây :
Có khối lượng của các học phần phải thi lại ( Ở điểm F ) vượt quá 5 % so với tổng số tín chỉ pháp luật cho toàn chương trình học của mỗi sinh viên. Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời hạn học. Bởi vậy, để đạt được bằng loại xuất sắc và giỏi bạn cần phải quan tâm nhé !

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bạn đang xem bài viết: Cách tính điểm trung bình môn đại học. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment