Chu Vi Hình Vuông Công Thức Và Cách Tính Có Ví Dụ Đầy Đủ

Muốn tính chu vi hình vuông phải làm như thế nào? Bài viết này chúng tôi sẽ gửi đến các bạn đầy đủ công thức và cách tính chu vi hình vuông lớp 3 để các em cùng áp dụng vào giải các bài tập toán chính xác nhất nhé!

Chu Vi Hình Vuông Là Gì?

Chu vi hình vuông chính là tổng chiều dài đường bao quanh diện tích, hay nói cách khác nó chính là độ dài bao quanh hình vuông thì gọi là chu vi hình vuông. Kí hiệu của chu vi hình vuông là “P”.

Phát biểu bằng lời: Chu vi của hình vuông là độ dài bốn cạnh của hình vuông đó; hoặc chu vi của hình vuông bằng 4 lần độ dài của một cạnh hình vuông.

Bài Hay  Công thức tính chu vi hình vuông

Bạn đang xem: Chu Vi Hình Vuông

Công Thức Tính Chu Vi Hình Vuông.

Muốn tính được chu vi hình vuông, ta áp dụng với công thức:

P = a x 4

Trong đó:

  • P là chu vi của hình vuông
  • a là độ dài cạnh của hình vuông

⇒ Công thức chu vi nửa hình vuông như sau:

P/2 = (a x 4)/2

⇒ Công thức tính cạnh của hình vuông

a= P/4

Xem thêm : Công thức tính diện tích hình vuông

Ví Dụ Tính Chu Vi Hình Vuông.

Ví dụ 1: Hãy tính chu vi của hình vuông abcd khi biết 1 cạnh dài 6 cm.

Lời giải

Chu vi của hình vuông abcd là:

Theo công thức tính chu vi: P = a x 4

⇒ P(abcd) = 6 x 4 = 24 (cm).

Ví dụ 2: Tính chu vi hình vuông khi biết diện tích hình vuông abcd là 9 cm²

Lơi giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông: S = a² ta có cạnh của hình vuông là: a² = 9 hay a = 3 (cm).

Bài Hay  [SGK Scan] ✅ Diện tích hình vuông

Áp dụng công thức: P = a x 4 => Chu vi của hình vuông abcd là: P(abcd) = 3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 (cm)

Ví dụ 3: Một hình vuông có chu vi bằng 40 m. Tính độ dài cạnh của hình vuông đó.

Lời giải

Độ dài cạnh hình vuông là:

40 : 4 = 10 (m)

Đáp số: 10 m

Ví dụ 4 :Cho hình vuông abcd có độ dài cạnh là 10 cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông abcd này?

Lời giải

Áp dụng công thức tính diện tích, ta có diện tích hình vuông ABCD là:

S = 10 x 10= 100 (cm²)

Áp dụng công thức ta có, chu vi hình vuông ABCD là:

P = 4 x 10= 40 (cm)

Ví dụ 5: Tính chu vi của hình vuông abcd nội tiếp hình tròn, biết bán kính bằng 10 m

Bài giải :

Theo đề bài ta có r = 10 nên đường chéo của hình vuông này là 2 x 10 = 20 m

Áp dụng định lý pitago tổng bình phương của 2 cạnh tam giác vuông bằng bình phương cạnh chéo ta có a2 +a2 = 202 <=> 2(a2) = 202 = 400 <=> a2 = 200 <=> a = 200−−−√ ≈ 14,142

Bài Hay  Công thức Diện tích hình Vuông & Cách tính đơn giản 2023

Vậy chu vi của hình vuông P(abcd) = 14,142 x 4 = 56,57 m.

Đáp số :56,57 m.

Hi vọng qua bài viết này các em sẽ dễ dàng giải bài tập tính chu vi hình vuông khi áp dụng công thức tính chu vi hình vuông mà chúng tôi cung ở trên có bài tập ví dụ các dạng toán tính P hình vuông đầy đủ ở trên đây.

Bạn đang xem bài viết: Chu Vi Hình Vuông Công Thức Và Cách Tính Có Ví Dụ Đầy Đủ. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment