Công thức & cách phân biệt với liên từ khác

CÁCH DÙNG ALTHOUGH DESPITE IN SPITE OF HOWEVER PHẦN 1
CÁCH DÙNG ALTHOUGH DESPITE IN SPITE OF HOWEVER PHẦN 1

Cách dùng Although & phân biệt với Despite/In spite of/Even though

Published on

Although là một liên từ thường xuyên được sử dụng trong văn viết, có tác dụng giúp mạch văn trở nên liên kết, mạch lạc và thống nhất. Bởi vậy, để cải thiện khả năng sử dụng Tiếng Anh của mình, mỗi người học đều nên hiểu rõ cấu trúc Although, tránh những lỗi sai không đáng có.

Bài viết sau sẽ giới thiệu về cấu trúc Although, nêu cách sử dụng, phân biệt Although với một số liên từ khác và có một số ví dụ minh họa.

KeyTakeaways

Although là một liên từ phụ thuộc, có nghĩa là mặc dù, dẫu cho, tuy vậy

Although có thể sử dụng với ý nghĩa tương đương ‘Despite/In spite of’ và ‘But’

Although có thể sử dụng trong mệnh đề rút gọn

Although, even though, in spite of và despite được sử dụng với các cấu trúc khác nhau

Định nghĩa Although

Although /ɔːlˈðəʊ/ có nghĩa là mặc dù, dẫu cho, tuy vậy…

Although là một liên từ phụ thuộc được sử dụng để kết nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính, tương đương với after, as, before, if, since, that, even though, even if.

Although có thể được sử dụng để so sánh tương phản các ý tưởng, hành động đối ngược nhau về mặt logic, chỉ sự nhượng bộ.

Bài Hay  Cách sử dụng although, though, even though, in spite of, despite trong tiếng Anh

Cách sử dụng Although

Although có thể đứng ở vị trí đầu câu hoặc giữa câu. Although đứng ở đầu câu có tác dụng giúp câu thêm phần trang trọng. Nếu đứng ở vị trí giữa câu, Although sẽ nhấn mạnh vào sự tương phản giữa hai vế câu.

Cấu trúc Although sử dụng tương đương In spite of và Despite

Công thức although:

Although + S + V, S + V

S + V + although + S + V

 • Although he has the best skill in the team, he didn’t get chosen.

(Mặc dù anh ấy có kỹ năng tốt nhất trong đội, nhưng anh ấy đã không được chọn)

 • We flew our kites although it wasn’t very windy.

(Chúng tôi vẫn thả diều mặc dù trời không nhiều gió)

Cấu trúc Although sử dụng tương đương But

Cấu trúc ngữ pháp:

S + V + although + S + V

Khi mệnh đề chứa Although đứng sau mệnh đề chính, nó cũng có thể có nghĩa là ‘it is also true that’:

 • Everyone was celebrating although technically speaking we lost.

(Mọi người vẫn ăn mừng mặc dù nói đúng ra thì chúng tôi đã thua)

Cấu trúc Although sử dụng trong mệnh đề rút gọn

Cấu trúc ngữ pháp:

Although + V-ing/N/Adj/Adv/P2, S + V

Trong cách nói hoặc viết chính thức, although có thể được dùng để giới thiệu một mệnh đề không có động từ (mệnh đề rút gọn). Chú ý chỉ rút gọn được khi chủ ngữ ở hai mệnh đề giống nhau. Một số ví dụ minh họa:

 • Although not very interested, she ended up going to the party yesterday.

(Dù không hứng thú lắm nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đi dự bữa tiệc ngày hôm qua)

 • Annie, although injured, managed to finish the race.

Bài Hay  Cách dùng In spite of và Because of

(Annie, mặc dù bị thương, đã cố gắng hoàn thành cuộc đua)

 • Although quite clever, he was not able to solve the problem.

(Mặc dù khá thông minh nhưng anh ấy đã không thể giải quyết vấn đề)

 • Although knowing his inevitable failure, he tried his very best.

(Dù biết không tránh khỏi thất bại nhưng anh vẫn cố gắng hết sức)

Lưu ý:Khi mệnh đề chứa Although đứng trước mệnh đề chính, thường đặt dấu phẩy ở cuối mệnh đề. Tuy nhiên khi mệnh đề chính đứng trước không cần sử dụng dấu phẩy. Ví dụ:

 • Although she earns a lot every month, she never seems to make ends meet.

 • She never seems to make ends meet although she earns a lot every month.

(Cô ấy dường như không bao giờ kiếm đủ sống mặc dù cô ấy làm được rất nhiều tiền mỗi tháng)

Phân biệt Although với các liên từ khác

Although, even though, in spite of và despite đều được sử dụng để liên kết hai ý tưởng tương phản. Chúng đều có thể được sử dụng ở đầu hoặc giữa câu. Sự khác biệt chính là chúng được sử dụng với các cấu trúc khác nhau.

Despite/In spite of

Đằng sau Despite và In spite of cần sử dụng một danh từ, gerund (dạng -ing của một động từ) hoặc một đại từ.

 • Despite his numerous successes, he never made much money.

(Mặc dù có vô số thành công nhưng anh ấy chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền)

 • In spite of the awful weather, we arrived on time.

Bài Hay  Phân biệt cấu trúc Despite , In spite of, Although, Though, Even though

(Bất chấp thời tiết tồi tệ, chúng tôi đã đến đúng giờ)

Despite và In spite of thường được đi cùng ‘the fact that’, đi sau là một chủ ngữ và một động từ

 • Despite the fact that he worked hard, he didn’t make it.

(Mặc dù thực tế là anh ấy đã làm việc chăm chỉ, nhưng anh ấy đã không làm được)

Although/Even though

Sau Although và Even though cần sử dụng một chủ ngữ và một động từ. Even though mang nghĩa nhấn mạnh hơn Although.

 • Even though she doesn’t have enough money, the baker still decided to sell her the cake.

(Mặc dù cô không có đủ tiền nhưng người thợ làm bánh vẫn quyết định bán chiếc bánh cho cô)

 • Although we saw each other daily, we never talked.

(Mặc dù chúng tôi nhìn thấy nhau hàng ngày, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện)

Đọc thêm: Phân biệt Liên từ kết hợp với Liên từ phụ thuộc

Tổng kết

Bài viết đã giới thiệu về cấu trúc Although, nêu cách sử dụng, phân biệt Although với một số liên từ khác và có một số ví dụ minh họa. Việc hiểu rõ hơn về cấu trúc Although sẽ giúp cho ngữ pháp tiếng Anh của người học trở nên chắc chắn hơn, tránh mắc phải những lỗi sai không đáng có. Hy vọng qua bài viết này, người học có thể ứng dụng tốt hơn kiến thức để có kết quả tốt nhất.

Bạn đang xem bài viết: Công thức & cách phân biệt với liên từ khác. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment