Dễ dàng đăng ký mSign trên Sacombank Pay

Hướng Dẫn Đăng Ký Msign, Kích Hoạt Msign Sacombank Bằng Điện Thoại Mới Nhất | Cong Nguyen #47
Hướng Dẫn Đăng Ký Msign, Kích Hoạt Msign Sacombank Bằng Điện Thoại Mới Nhất | Cong Nguyen #47

Theo đó, khách hàng có thể dễ dàng tải ứng dụng Sacombank Pay và ứng dụng mSign từ App Store hoặc Google Play và đăng ký dịch vụ bằng các bước đơn giản: Đăng ký và xác thực tài khoản Sacombank Pay – Chọn tính năng “Quản lý tài khoản” – Chọn “Cài đặt thông tin” – Chọn “Xác thực mSign” – Chọn “Kích hoạt” sẽ tự động mở mSign và bật thông báo, chọn Đồng ý (✓) để tiếp tục – Nhập mã kích hoạt (8 số) được Sacombank gửi đến số điện thoại đăng ký với ngân hàng – Thiết lập mật khẩu đăng nhập của mSign.

Khác với những phương thức nhận mã xác thực giao dịch OTP bằng thiết bị Token hoặc tin nhắn SMS, ứng dụng Sacombank mSign giúp hoàn tất giao dịch nhanh chóng và an toàn hơn.

Bài Hay  ‎Sacombank mBanking

Sacombank mSign có 3 chế độ xác thực: mConnected, mCode và mQR. Với mConnected, khách hàng duyệt giao dịch Sacombank Pay, Internet Banking, Mobile Banking, giao dịch thẻ trực tuyến (3D Secure) trực tiếp ngay trên mSign với kết nối Internet mà không cần nhập mã OTP; với mCode, khách hàng lấy mã OTP từ mSign mà không cần kết nối Internet; với mQR, khách hàng duyệt giao dịch Internet Banking bảo mật hơn qua 2 bước quét mã QR và nhập mã S-OTP.

Bạn đang xem bài viết: Dễ dàng đăng ký mSign trên Sacombank Pay. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment