Đoàn viên ưu tú là gì? Hướng dẫn bình xét đoàn viên ưu tú?

Cách tạo danh sách đề nghị in thẻ đoàn viên công đoàn ll Kim Sơn TV
Cách tạo danh sách đề nghị in thẻ đoàn viên công đoàn ll Kim Sơn TV

Đoàn viên ưu tú là gì? Đoàn viên ưu tú tiếng Anh là gì? Điều kiện công nhận đoàn viên ưu tú? Hướng dẫn bình xét đoàn viên ưu tú?

Đoàn viên là các thanh niên Việt nam có lý tưởng sống và tinh thần yêu nước sâu sắc. Trong đó, phải đảm bảo các tiêu chí nhất định để được kết nạp vào đoàn thanh niên. Đoàn viên ưu tú là các thành viên xuất sắc được đánh giá cao trong tiêu chí về chất lượng đoàn viên. Thể hiện tinh thần và những đóng góp to lớn trong hoạt động đoàn. Cũng như định hướng tham gia vào đội ngũ Đảng để thực hiện lý tưởng quản lý đất nước. Để được công nhận là đoàn viên ưu tú, các tiêu chí cũng được xác định cụ thể hơn, bên cạnh quy trình bình xét tiêu chuẩn.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

1. Đoàn viên ưu tú là gì?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Mang đến các thanh niên trong hàng ngũ thực hiện các lý tưởng, phấn đấu vì mục tiêu chung. Đoàn viên có vị trí hết sức quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân. Cũng như xây dựng tập thể, chất lượng thanh niên trong lý tưởng phấn đấu chung của đất nước. Khi mà thanh niên là đội ngũ trẻ trong tương lai của đất nước.

Đoàn đã đào tạo ra những đoàn viên thanh niên ưu tú. Đoàn là “cánh tay phải” và cũng là lựu lượng kế tục đáng tin cậy nhất của Đảng. Qua các quá trình học tập và đóng góp vào tổ chức, các đoàn viên được đánh giá và xếp loại trong chất lượng đoàn viên.

Đoàn viên ưu tú trước tiên phải là đoàn viên hoạt động trong tổ chức đoàn. Trong đó, tính chất ưu tú được thể hiện với công việc, đóng góp thực tế. Các tiêu chí được quy định để đánh giá chất lượng đoàn viên.

Qua phân tích chất lượng đoàn viên, đoàn viên ưu tú cho thấy:

+ Được phân loại là đoàn viên xuất sắc.

+ Đồng thời đã được bình chọn, công nhận là đoàn viên ưu tú.

Các tiêu chí đánh giá và tìm kiếm đoàn viên ưu tú để tìm kiếm các cá nhân xuất sắc hơn cả.

+ Có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. Tham gia trong tinh thần của thanh niên, hướng đến thực hiện lý tưởng của nhà nước. Trong đó, có ý thức tham gia các phong trào đoàn đội để phát triển kỹ năng, kiến thức và năng lực bản thân.

+ Có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam. Trở thành đoàn viên ưu tú là điều kiện cần để được xét duyệt vào Đảng. Khi đó, cần có được mục đích, lý tưởng vững vàng trong nhận thức và thực hiện công tác Đảng. Mang đến hiệu quả của lực lượng tiên phong, lãnh đạo đất nước.

Bài Hay  SỔ ĐOÀN VIÊN MÀU HỒNG ( MẪU MỚI)

+ Có mong muốn và ý thức phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy:

Trở thành đoàn viên là điều kiện cần để được kết nạp vào Đảng. Do vậy mà sự phấn đấu, cống hiến được ghi nhận thông qua đánh giá chất lượng đoàn viên.

Có thể hiểu rằng, để có thể vào hàng ngũ đảng, Đoàn viên ưu tú phải có quá trình học tập, phấn đấu và công hiến, đạt nhiều thành quả trong công tác rèn luyện. Dần phấn đấu để củng cố, rèn luyện cũng như xây dựng phiên bản hoàn hảo của bản thân. Từ đó mà đóng góp nguồn lực tốt cho xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn viên ưu tú cần phải tham gia tất cả các hoạt động của công đoàn cơ sở. Thực hiện trong các kế hoạch triển khai và lãnh đạo của lực lưỡng lãnh đạo. Không ngại khó, ngại khổ để góp phần xây dựng đất nước, phát triển phong trào đoàn. Cũng như tuyên truyền, xây dựng đội ngũ thanh niên Việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại hồ sơ Đoàn viên khi bị thất lạc, mất, hỏng

2. Đoàn viên ưu tú tiếng Anh là gì?

Đoàn viên ưu tú tiếng Anh là Elite union member.

Xem thêm: Người Đoàn viên là gì? Vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ là gì?

3. Điều kiện công nhận đoàn viên ưu tú?

Việc đánh giá phân loại đoàn viên do chi đoàn và bình xét. Trong đó, điều lệ hoạt động đoàn mang đến các quy định cũng như tiêu chuẩn chung. Đoàn viên ưu tú phải được thực hiện nghiêm túc, công bằng, công khai, khách quan và đúng tiến độ. Để đảm bảo các hiệu quả hoàn thành tốt công việc của chi đoàn. Từ đó mang đến thành tích và các hiệu quả hoạt động đoàn.

Một số tiêu chí xét công nhận đoàn viên ưu tú như sau:

– Đoàn viên cần chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cũng như các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đảm bảo tuân thủ hiệu quả công tác đoàn trong trách nhiệm và quyền lợi tiếp cận tổ chức. Cũng như thực hiện lý tưởng của thanh niên trong hội nhập và đóng góp trong hoạt động của đất nước.

– Đoàn viên có nhận thức cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các đoàn viên cần cố gắng thực hiện và đóng góp vào công tác đoàn. Từ đó được đánh giá trong năng lực và giá trị đóng góp cao cho hoạt động của đoàn. Đây là điều kiện và nền tảng để được tham gia vào Đảng cộng sản Việt nam.

– Bên cạnh đó đoàn viên cũng cần tham gia tích cực các hoạt động của đoàn, hội. Đây là quyền lợi cũng như trách nhiệm của các thành viên trong công việc chung của tổ chức. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn. Tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú. Từ đó mang đến các tiếp cận và thực hiện đảm bảo ý nghĩa công tác đoàn.

Bài Hay  Phân phối Thẻ Đoàn tại Hà Nội và HCM

– Không chỉ vậy, đoàn viên cũng cần đạt thành tích tốt trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện. Các đoàn viên là thanh niên của thế hệ mới, là tương lai của nguồn nhân lực đất nước.

Xem thêm: Tham luận công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn

4. Hướng dẫn bình xét đoàn viên ưu tú?

Đoàn viên được xét công nhận Đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) phải đạt các tiêu chuẩn:

+ Đoàn viên ưu tú phải là Đoàn viên xuất sắc.

+ Có kết quả học tập đạt tiêu chuẩn tối thiểu 7.0 trở lên. Trong đó, điểm được tính cả thang điểm 4, thang điểm 10 và thang điểm chữ. Qua đó chọn lọc và tìm kiếm các đoàn viên có chất lượng học tập tốt.

+ Là thành viên tích cực tham gia tổ chức các hoạt động, phong trào các Chi đoàn, Đoàn khoa, Đoàn trường hoặc các cấp Hội Sinh viên. Thực hiện các công tác đoàn trong nhiệm vụ và lý tưởng chung của tổ chức. Thực hiện trong hoạt động của tổ chức Đoàn trường, nơi trực tiếp quản lý đoàn viên.

+ Đánh giá dựa trên điểm trung bình học tập, Điểm rèn luyện. Để đảm bảo đánh giá tốt nhất về năng lực học tập và tham gia phong trào của tổ chức.

+ Được khen thưởng từ tương đương cấp khoa trở lên.

+ Đạo đức tác phong tốt. Thực hiện tốt việc đăng ký chuẩn mực đạo đức sinh viên trường ĐHCT và được đánh giá tốt. Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè trong học tập và công tác.

+ Biết giữ đoàn kết nội bộ, được tập thể tín nhiệm và bình chọn.

Các điều kiện đặt ra để đánh giá toàn diện chất lượng đoàn viên. Trong đó, không chỉ đánh giá trên năng lực hay thành tích học tập. Các đoàn viên phải thể hiện được sự độc lập, tự giác và có trách nhiệm trong tổ chức. Cũng như hướng đến các lý tưởng và hoạt động vì tương lai của đất nước. Các thanh niên, đoàn viên ưu tú mang đến năng lực tốt hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Các bước thực hiện bình xét đoàn viên ưu tú:

Đoàn viên ưu tú được đánh giá trong chất lượng thực hiện và đóng góp vào công tác đoàn. Các đoàn viên hoạt động trong BCH chi đoàn ở trường học.

– Bước 1: Dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên định kỳ hàng năm của Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Chấp hành (BCH) chi đoàn họp đề xuất danh sách đoàn viên ưu tú tại chi đoàn.

Đoàn viên thực hiện sinh hoạt tại chi đoàn được phân công cũng như đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Qua đó mà các đại diện quản lý ghi nhận và đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Trong các đợt họp đánh giá đoàn viên, sẽ thực hiện xem xét và xếp loại thành viên theo thành tích đạt được.

Bài Hay  NHỮNG SỐ THẺ ĐẦU TIÊN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng

– Bước 2: BCH chi đoàn công bố danh sách đề xuất đoàn viên ưu tú trong buổi họp chi đoàn định kỳ và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú. Danh sách được tổng hợp đối với các đối tượng được đánh giá cao trong công tác đoàn. Đây là các đánh giá về năng lực, bên cạnh sự nhiệt tình và được các các đoàn viên khác ủng hộ.

– Bước 3: BCH Đoàn khoa/Liên Chi đoàn tổng hợp danh sách và tiến hành họp bình chọn đoàn viên ưu tú từ Chi đoàn. Việc bình chọn được tiến hành công bằng, để đưa ra kết quả khách quan nhất. Các tiêu chí được xem xét để đánh giá các đoàn viên. Từ đó lựa chọn các đoàn viên có năng lực, ý thức và trách nhiệm tốt trong tổ chức.

Thể hiện mức tín nhiệm của tập thể trong năng lực và giá trị đóng góp của đoàn viên trong tập thể. Các đoàn viên cần thực hiện tốt nhiệm vụ, bên cạnh nỗ lực vì phát triển tốt hơn của tập thể. Phải thực hiện các lý tưởng chung của tổ chức thay vì đặt cao cái tôi và tìm kiếm lợi ích riêng.

– Bước 4: BCH Đoàn khoa/Liên Chi đoàn gửi danh sách bình chọn đoàn viên ưu tú về Ban Thường vụ Đoàn trường thông qua văn phòng Đoàn trường. Đây là danh sách được tổng hợp lại đối với đoàn viên ưu tú hoạt động tại đơn vị. Các đoàn viên này được quản lý trực tiếp tại Đoàn trường. Từ đó xác định các đoàn viên ưu tú của đơn vị

– Bước 5: Trên cơ sở đề xuất của Đoàn khoa/Liên Chi Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ quyết định công nhận Đoàn viên ưu tú của năm và công bố trên website Đoàn – Hội. Việc tổng hợp mang đến kết quả đoàn viên ưu tú trên cả nước. Danh sách này có ý nghĩa công bố đoàn viên ưu tú chung. Đây là các đoàn viên có đánh giá cao hơn trong xét duyệt vào tổ chức Đảng.

– Bước 6: BCH Đoàn khoa/Liên Chi đoàn, chi đoàn trực thuộc có trách nhiệm thông báo kết quả cho từng đoàn viên được công nhận đoàn viên ưu tú. Để các đoàn viên nắm được đánh giá về bản thân trong năm. Đồng thời thực hiện cập nhật thông tin vào danh sách đoàn viên ưu tú do cơ sở đoàn quản lý để tiến hành bồi dưỡng, theo dõi quá trình rèn luyện của đoàn viên ưu tú. Nhằm thực hiện các bước tiếp theo của phát triển Đảng.

Xem thêm: Để trở thành một người Đoàn viên theo em cần phải làm gì?

Bạn đang xem bài viết: Đoàn viên ưu tú là gì? Hướng dẫn bình xét đoàn viên ưu tú?. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment