Dựa vào bảng 1 trang 101, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu

Với giải Luyện tập trang 103 Địa Lí lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Địa Lí 7. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Địa Lí lớp 7 Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

Luyện tập trang 103 Địa Lí 7: Dựa vào bảng 1 trang 101, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020. Nêu nhận xét.

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng 1:

– Vẽ biểu đồ hình tròn.

– Nhận xét cơ cấu dân số.

(Lưu ý: Số liệu trong bảng 1 là số liệu tinh (không cần xử lý) – đơn vị: %).

Trả lời:

Biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu giai đoạn năm 1990 – 2020 (%)

Bài Hay  Bài giải, đề thi môn Địa lý THPT quốc gia 2016

=> Nhận xét:

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Châu Âu giai đoạn 1990 – 2020 có sự thay đổi:

– Giảm tỉ trọng ở nhóm 0 – 14 tuổi, từ 20,5% (1990) xuống 16,1% (2020) (giảm 4,4%).

– Giảm tỉ trọng ở nhóm 15 – 64 tuổi, từ 66,9% (1990) xuống 64,8% (2020) (giảm 2,1%).

– Tăng tỉ trọng ở nhóm 65 tuổi trở lên, từ 12,6% (1990) lên 19,1% (2020) (tăng 6,5%).

=> Dân số châu Âu đang có xu hướng già hóa.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 102 Địa Lí 7: Đọc thông tin và khai thác bảng số liệu 1, 2 trong mục 1, hãy nêu đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu…

Câu hỏi 1 trang 103 Địa Lí 7: Đọc thông tin trong mục 2, cho biết các đặc điểm của đô thị hóa ở Châu Âu…

Bài Hay  Cách vẽ biểu đồ tròn trong Word đơn giản, có video hướng dẫn

Câu hỏi 2 trang 103 Địa Lí 7: Dựa vào hình 1, hãy kể tên các đô thị từ 5 triệu người trở lên ở châu Âu…

Câu hỏi trang 103 Địa Lí 7: Đọc thông tin trong mục 3, cho biết đặc điểm di cư ở Châu Âu…

Vận dụng trang 103 Địa Lí 7: Tìm hiểu về ảnh hưởng của cơ cấu dân số già đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở châu Âu…

Xem thêm các bài giải SGK Địa lí lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

100k/1 bộ)
100k/1 bộ đề bất kì)
200k/1 bộ bất kì)

Bạn đang xem bài viết: Dựa vào bảng 1 trang 101, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Bài 2 trang 57

Leave a Comment