Giải Địa Lý lớp 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý

#6 Atlat trang 13-14 (CÁC MIỀN TỰ NHIÊN)
#6 Atlat trang 13-14 (CÁC MIỀN TỰ NHIÊN)

Giải Địa Lý lớp 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý

BÀI 3 PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN Đồ, KINH Độ, VĨ Độ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ CÂU HỎI Tự LUẬN Câu 1 Hãy điền tên các hướng vào hình bên phải Câu 2 Dựa vào đâu ta xác định phương hướng trên bản đồ? Trả lời + Để xác định phương hướng trên bản đồ, ta dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến + Theo quy ước: Phần chính giữa của bản đồ là trung tâm Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng bắc, đầu phía dưới chỉ hướng nam Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng đông, đầu bên trái chỉ hướng tây + Với các bản đồ không có các kinh tuyến và vĩ tuyến, ta dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc trên bản đồ, sau đó tìm các hướng còn lại Câu 3 Kinh độ, vĩ độ của một điểm là gì? Ý nghĩa của chúng? Trả lời + Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc + Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc + Ý nghĩa: Kinh độ và vĩ độ của một điểm được gọi chung là tọa độ địa lí của điểm đó, dùng để xác định vị trí của một điểm trên bản đồ Câu 4 Dựa vào lược đồ trên, hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm trong lược đồ có kí hiệu A, B, c, D Trả lời Tọa độ địa lí của ợ 115° Đ + Điểm A } ( 20° B ợ 110° Đ + Điểm B ) ( 10° B ợ 130° Đ + Điểm c ) < 5° B Z 135° Đ + Điểm D ) ( 5° N Câu 5 Hãy viết tọa độ địa lí của điểm cực Bắc và điểm cực Nam của Trái Đất Trả lời Tọa độ địa lí của + Điểm cực Bắc ? C 90° B c °° + Điểm cực Nam ) C 90° N Câu 6 Quan sát hình 13 (trang 17, SGK), hãy xác định các hướng đi từ điểm o đến các điểm: A, B, c, D Trả lời Hướng đi từ điểm o đến điểm + OA: hướng bắc + OB: hướng đông + OC: hướng nam + OD: hướng tây n. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước đáp án chọn Câu 1 Từ cực Nam của Trái Đất, đi theo bất cứ hướng nào ta cũng đi về phía bắc Đúng Sai Câu 2 Từ cực Bắc của Trái Đất, đi theo bất cứ hướng nào ta cũng đi về phía nam Đúng Sai Quan sát hình 12 (trang 16, SGK), hãy trả lời các câu hỏi dưới đây: Câu 3 Hướng gió nào từ Ấn Độ Dương thổi về nước ta? Đông Bắc Đông Nam Tây Bắc D. Tây Nam Câu 4 Quần đảo Hoàng Sa ở phía nào của thủ đô Hà Nội? Á. Đông B. Đông Bắc c. Đông Nam D. Nam Câu 5 Thành phô’ nào nằm ở phía tây nam thủ đô Hà Nội? Ma-ni-la Yan-gun c. Gia-các-ta D. Đi-li Câu 6 Tọa độ địa lí của thành phố nào có vĩ độ Nam? Ma-ni-la Xin-ga-po c. Cu-a-la Lăm-pơ D. Gia-các-ta III. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1 A, Câu 2 A, Câu 3 D, Câu 4 C, Câu 5 B, Câu 6 D

Bạn đang xem bài viết: Giải Địa Lý lớp 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Cách Xác định vị trí thửa đất trên bản đồ bằng Google Map

Leave a Comment