Giải Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

TRỰC TIẾP | Lễ khai mạc SEA Games 32 – Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32
TRỰC TIẾP | Lễ khai mạc SEA Games 32 – Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32

Giải Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

CHƯƠNG VI CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA BÀI 10 CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ xu THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỈ XX KIẾN THỨC Cơ BẢN Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ Nguồn gốc và đặc điểm Nguồn gốc Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người Đặc điểm Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Những thành tựu tiêu biểu Thành tựu Trong lĩnli vực khoa học cơ ban: + Đạt được thành tựu to lớn đánh dâu nước nhảy vọt trong lịch sử các ngành Toán học, Vật lí học, Hóa học, Sinh học. Dựa vào những phát minh khoa học, con người đã ứng dụng cải tiến kĩ thuật phục vụ sản xuất và cuộc sống + Tháng 3-1997, tạo ra con cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính + Tháng 6-2000, công bô” “Bản đồ gen người”; đến tháng 4-2003, “Bản đồ gen người” được giải mã hoàn chỉnh Trong lĩnh vực công nghệ: + Công cụ sản xuất mới + Nguồn năng lượng mới + Những vật liệu mới + Công nghệ sinh học với những đột phá phi thường trong công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh và công nghệ enzim, dẫn đến cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp. + Thông tin liên lạc và giao thông vận tải -I- Chinh phục vũ trụ + Công nghệ thông tin + Mạng thông tin máy tính toàn câu Tác động Tíclì cực: + Nâng cao mức sông và chất lượng sông của con người + Thay đổi cơ câu dân cư, chât lượng nguồn nhân lực, những đòi hỏi về giáo dục và đào tạo nghề nghiệp + Hình thành thị trường thế giới với xu thố toàn cầu hóa Tiêu cực: + Ô nhiễm môi trường, Trái Đất nóng dần lên + Tai nạn lao động, giao thông, các loại bệnh dịch mới + Vũ khí hủy diệt II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của I1Ó Biếu hiện cua xu thê toàn cầu hóa Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia Sự sát nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn Sự ra đời của các tổ chức Ịiên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực Ánh hưởng Tích cực: Thúc đẩy rất mạnh, rất nhanh sự phát triển và xã hội hóa của lực lượng sản xuẫt, đưa lại sự tăng trưởng cao, góp phần chuyển biến cơ câu kinh tế, đòi hỏi phải tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế Tiêu cực: làm trầm trọng thêm bất công xã hội, đào sâu hô ngăn cách giàu nghèo; mọi mặt hoạt động và đời sông con người kém an toàn, tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và xâm phạm nền độc lập tự chủ của các quốc gia. CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN Câu hỏi Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng Thành tựu gần đây nhất của cách mạng khoa học – công nghệ là con người đặt chân lên Mặt Trăng. giải mã “Bản đồ gen người”. phát minh công cụ sản xuâ’t mới. D. chế tạo công cụ sản xuất mới. Nguồn năng lượng mới dần dần được sử dụng phổ biến là A. năng lượng nguyên tử. B. năng lượng Mặt Trời. năng lượng thủy triều. D. năng lượng của gió. Triển vọng to lớn của y học và sinh học là thương mại hóa công nghiệp gen. sao chép con người. đẩy lùi bệnh tật và tuổi già. D. đẩy lùi bệnh tật. Hậu quả tiêu cực nhất của cách mạng khoa học – công nghệ là A. ô nhiễm môi trường. B. tai nạn lao động. c. bệnh dịch mới. D. vũ khí hủy diệt. Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của cách mạng khoa học – công nghệ. chiến tranh lạnh. c. xu hướng đối thoại hợp tác. D. sự sụp đổ của trật tự hai cực. Xu thế toàn cầu hóa bắt đầu từ khi nào? A. Cuối những năm 80. B. Đầu những năm 70. c. Đầu những năm 80. D. Cuối những năm 80. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ từ khi nào? A. Cuối những năm 80. B. Sau chiến tranh lạnh, c. Đầu những lăm 80. D. Đầu những năm 70. Tổ chức mà Việt Nam tham gia trong thời gian gần đây nhất là A. ASEAN. B. APEC. c. WTO. D. ASEM. Tự luận Câu 1. Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp Câu 2. Những biểu hiện và mặt tích cực, tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa? II. Đáp án Trắc nghiệm 1B, 2A, 3C, 4D, 5A, 6C, 7B, 8C Tự luận Câu 1. Nói khoa học trở thành lực lượng sản xuẩt trực tiếp vì: Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất, khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuât, đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ Câu 2. Câu trả lời nằm ở mục II

Bạn đang xem bài viết: Giải Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Kỹ năng phương pháp học

Leave a Comment