Giải toán lớp 2 Bài 29: Bài toán về ít hơn

Toán Lớp 2: Bài toán về nhiều hơn || Toán cô Huệ
Toán Lớp 2: Bài toán về nhiều hơn || Toán cô Huệ

Giải toán lớp 2 Bài 29: Bài toán về ít hơn

Đài 29 BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN GHI NHỚ “ít hơn” là số lượng giảm hơn so số lượng lần đầu đã cho. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam? 17 cây Tóm tắt’ Vườn nhà Mai: I Vườn nhà Hoa: i ? cây 7 cây Giải Số cây cam vườn nhà Hoa là: 17-7=10 (cây) Đáp số: 10 cây An cao 95cm. Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét? Giải Bình cao: 95 -5 = 90 (cm) Đáp số: 90 cm Lớp 2A có 15 học-sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai? Tóm tắt : 15 Học sinh 3 Học sinh Học sinh gái : Học sinh trai : ? Học sinh Giải Số học sinh trai lớp 2A là: 15 – 3 = 12 (học sinh) Đáp số: 12 học sinh III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP Lớp 2B có 20 học sinh gái, số học sinh trai ít hơn số học sinh gái 5 bạn. Hỏi sô’ học sinh trai lớp 2B. Đáp số: 15 học sinh trai.

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 2 Bài 29: Bài toán về ít hơn. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Giải toán lớp 5 Luyện tập

Leave a Comment