h chính xác nhất

Bên trong nhà tù chứa phạm nhân băng đảng ở EL Salvador
Bên trong nhà tù chứa phạm nhân băng đảng ở EL Salvador

Câu hỏi: Cách đổi từ m/s sang km/h?

Trả lời

Cách đổi từ m/s sang km/h:

1 mét trên giây bằng 3.6 kilomet trên giờ

Cách đổi như sau:

1 m/s = (1 m)/(1 giây) = ( 1/1000 km)/(1/3600 giờ) = (1/1000)/(1/3600) (km/giờ) = 3600/1000 (km/h) = 3,6 (km/h)

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị mét trên giây (m/s) nhân với 3,6.

V (km/h) = V (m/s) x 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 m/s ra km/h:

V (km/h) = 30 x 3.6 = 108 (km/h)

Bảng chuyển đổi Mét/giây sang Kilomet/giờ

Dưới đây là công thức chuyển đổi của một số đơn vị đo lường khác mà Top lời giải muốn giới thiệu thêm, mới bạn đọc tham khảo.

1 km/h = 1/3.6 m/s = 0.277777778 m/s

Cách đổi như sau:

Có:

1 km = 1000 m

1 giờ = 3600 giây

Bài Hay  Cách chuyển đổi đơn vị bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Nên:

1 km/h = (1 km)/( 1 giờ) = (1000 m)/(3600 giây) = 1000/3600 (m/giây) = 1/3.6 (m/s) = 0.277777778 (m/s)

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị mét trên giây (m/s) bằng vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) chia cho 3,6 (hoặc nhân với 0,277777778).

V (m/s) = V (km/h) : 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 km/h ra m/s:

V (m/s) = 30 : 3.6 = 8.333333333 (m/s)

Bảng chuyển đổi km/h sang m/s

Kilomet/giây [km/s]

Mét/giây [m/s]

1 km/s1000 m/s
2 km/s2000 m/s
3 km/s3000 m/s
5 km/s5000 m/s
10 km/s10000 m/s
20 km/s20000 m/s
50 km/s50000 m/s
100 km/s100000 m/s
1000 km/s1000000 m/s
Mét/giây [m/s]Kilomet/giây [km/s]
1 m/s0.001 km/s
2 m/s0.002 km/s
3 m/s0.003 km/s
5 m/s0.005 km/s
10 m/s0.01 km/s
20 m/s0.02 km/s
50 m/s0.05 km/s
100 m/s0.1 km/s
1000 m/s1 km/s

Bạn đang xem bài viết: h chính xác nhất. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Cách đổi Km/h Sang Ms Bằng Máy Tính CASIO Fx 580VNX

Leave a Comment