Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh có bắt buộc phải dùng chữ ký số không?

[ POS365 ] Hướng dẫn thao tác bán hàng, thu ngân
[ POS365 ] Hướng dẫn thao tác bán hàng, thu ngân

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh có bắt buộc phải dùng chữ ký số không?

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh có bắt buộc phải dùng chữ ký số không?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

1. Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

2. Không bắt buộc có chữ ký số;

3. Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Như vậy theo quy định trên hóa ơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh không bắt buộc có chữ ký số.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh có bắt buộc phải dùng chữ ký số không? (Hình từ Internet)

Ngưng sử dụng hóa đơn điện tử trong những trường hợp nào?

Bài Hay  Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Tiền Cho Cửa Hàng, Siêu Thị Đúng Chuẩn

Căn cứ tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp ngưng sử dụng hóa đơn bao gồm:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

– Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.

– Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.

– Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bài Hay  13 tính năng cần có của máy tính tiền quán cafe, nhà hàng

Trình tự thực hiện ngưng sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định trình tự ngưng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi thông báo đến người nộp thuế thuộc trường hợp tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử.

– Người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo. Người nộp thuế có thể đến cơ quan thuế giải trình trực tiếp hoặc bổ sung thông tin, tài liệu hoặc bằng văn bản.

– Người nộp thuế tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử hoặc giải trình bổ sung, cụ thể:

+ Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu đầy đủ và chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì người nộp thuế tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

+ Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu mà không chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo yêu cầu người nộp thuế bổ sung thông tin, tài liệu. Thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo.

Bài Hay  Hướng dẫn sử dụng các loại máy tính tiền

– Hết thời hạn theo thông báo mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu thì cơ quan thuế ra thông báo đề nghị người nộp thuế ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và xử lý theo quy định.


Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hóa đơn điện tử có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Vụ Pháp chế Thanh tra thuộc Tổng cục Thủy lợi có nhiệm vụ và quyền hạn thế nào về công tác pháp chế?
  • Đơn khiếu nại quyết định hành chính trong Công an nhân dân được xử lý theo quy trình như thế nào?
  • Khi xin cấp đổi thẻ thanh tra chuyên ngành y tế thì công chức có phải nộp lại thẻ thanh tra cũ hay không?
  • Người vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật chung với thực phẩm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
  • Người sản xuất phim xúc phạm anh hùng dân tộc thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?

Bạn đang xem bài viết: Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh có bắt buộc phải dùng chữ ký số không?. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment