Hướng dẫn sử dụng hàm If và hàm Round trong Excel mà bạn nên biết

HÀM ROUND – ROUNDUP – ROUNDDOWN – I LOVE EXCEL!
HÀM ROUND – ROUNDUP – ROUNDDOWN – I LOVE EXCEL!

Hướng dẫn sử dụng hàm If và hàm Round trong Excel mà bạn nên biết

Hàm if trong excel còn gọi là hàm điều kiện còn hàm Round dùng để tổng kết dữ liệu, tính toán kết quả trung bình.. Đây là hàm cơ bản, thường dùng khi bạn sử dụng excel. Tuy nhiên, có một số bạn vẫn chưa nắm được cách sử dụng hàm này. Việc sử dụng hàm if khá đơn giản. Bạn bỏ ra khoảng 10 phút để đọc bài này là bạn sẽ sử dụng ngon lành. Bài sau eLib sẽ hướng dẫn chi tiết.

Mục lục nội dung

1. Cách sử dụng hàm if trong excel có ví dụ minh họa

Cách sử dụng hàm if trong excel

Cấu trúc hàm if trong excel:

IF( condition, [value_if_true], [value_if_false] )

Dịch ra dễ hiểu là : IF(điều kiện,giá trị đúng, giá trị sai)

Để dễ hiểu mình sẽ lấy ví dụ sau:

Bài toán: cho dữ liệu như hình vẽ:

Yêu cầu: Tính số tiền thưởng của từng nhân viên

Nếu số ngày công >=25: Thưởng = Lương tháng * 20%

Nếu số ngày công >=22: Thưởng = Lương tháng * 20%

Nếu số ngày công <22 :Không thưởng(thưởng bằng 0)

Cách làm:

Thêm 1 cột mới trong bảng excel, ngay sau cột lương tháng. Tên của cột mới là thưởng

Cho con trỏ chuột vào ô đầu tiên của cột thưởng rồi copy hoặc bạn tự đánh vào đó cấu trúc lệnh IF như sau:

=IF(E3>=25,0.2*F3,IF(E3>=22,0.1*F3,0))

Xong rồi nhấn Enter sẽ ra kết quả.

Dịch nghĩa ra: Nếu số ngày công >= 25 thì số tiền thưởng sẽ là 0.2 * lương tháng còn không nếu số ngày công >=22 thì số tiền thưởng sẽ là 0.1* lương tháng còn lại số tiền thưởng sẽ là 0.

Chú ý: 0.2 chính là 20% , 0,1 chính là 10%. Chữ còn không ở trên dịch sát ra là thế này: Chúng ta có 3 điều kiện tiền thưởng: đoạn Nếu số ngày công >= 25 thì số tiền thưởng sẽ là 0.2 * lương tháng là điều kiện thứ nhất, còn không là còn lại 2 điều kiện nữa.

Bạn phải nhìn cho thật kỹ: số ngày công của mình nằm ở cột E excel, lương tháng của mình nằm ở cột F. nên có công thức như vậy. Nếu dữ liệu của các bạn không ở các ô như mình thì sẽ thì E và F ở cấu trúc trên sẽ thay đổi.

Bài Hay  Đây là cách sử dụng hàm ROUND (hàm làm tròn) trong Excel bạn nên lưu ngay

Chi tiết hơn cách làm:

Cho con trỏ chuột vào ô đầu tiên của cột tiền thưởng rồi gõ:

=( rồi chỉ chuột đến ô đầu tiên của cột ngày công – dữ liệu ví dụ của mình là ô có giá 26 rồi gõ tiếp >=25,0.2* rồi chỉ chuột đến ô đầu tiên của cột lương tháng – dữ liệu ví dụ của mình là ô có giá trị 13000000 rồi gõ tiếp ,IF( rồi gõ chỉ chuột vào ô đầu tiên của cột ngày công rồi gõ tiếp >=22,0,1* rồi click chuột vào ô đầu tiên của cột lương tháng rồi tiếp ,0))

Cuối cùng chúng ta nhấn Enter để có kết quả.

Như vậy, chúng ta đã tính được tiền thưởng của người đầu tiên. Muốn có kết quả tiền thưởng của những người còn lại. Bạn chỉ cần clcik chuột vào ô tiền thưởng đầu tiên rồi di chuột đến vị trí: góc dưới cùng, bên phải của ô đó sao cho xuất hiện biểu tượng dấu cộng màu đen. Rồi giữ chuột và kéo xuống dưới. Khi đó, bạn sẽ có kết quả tiền thưởng của những người còn lại.

2. Cách dùng hàm Round trong Excel

Khi sử dụng Excel để tổng kết dữ liệu, tính toán kết quả trung bình, bạn sẽ cần sử dụng đến hàm Round. Hàm Round là hàm làm tròn số trong Excel. Khi sử dụng hàm Round bạn sẽ lấy được giá trị tròn nhất trong ô dữ liệu của Excel. Bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn công thức và ví dụ minh họa của hàm Round.

Hàm Roung trog Excel

Bài viết gồm 2 phần:

 • Hàm Round trong Excel
 • Các hàm làm tròn khác

2.1. Hàm Round trong Excel

Ý nghĩa: ROUND làm tròn đến một chữ số nhất định gần với số đó nhất.

Cú pháp: =ROUND(

Hàm này bắt buộc bạn phải điền cả hai tham số.

Trong đó:

Lưu ý:

-Nếu

Số lượng chữ số được làm tròn sẽ là giá trị tuyệt đối của

Giả sử

Ta có ví dụ sau:

=ROUND(3.14159265358979, 3) sẽ trả về kể quả là: 3.142

Bài Hay  Hướng dẫn cách sử dụng hàm round trong excel kế toán

=ROUND(2.71828182845904, 3) sẽ trả về kết quả là: 2.718

-Nếu

Ví dụ:

=ROUND(3.14159265358979, 0) sẽ trả về kết quả là: 3

=ROUND(2.71828182845904, 0) sẽ trả về kết quả là: 3

– Nếu

Ví dụ:

=ROUND(3.14159265358979, -1) sẽ trả về kết quả là: 0

=ROUND(271828.182845904, -3) sẽ trả về kết quả là: 272000

Giờ ta sẽ thử với ví dụ cụ thể như sau:

Ta có bảng dữ liệu:

Điểm các môn là một số thập phân có một chữ số. Yêu cầu cần tính điểm trung bình làm tròn còn 1 chữ số.

Để làm tròn cột điểm trung bình còn 1 chữ số sau dấu phẩy bạn click chuột trái vào ô muốn lưu số làm tròn, nhập công thức như hình dưới đây:

Và kết quả bạn nhận được sẽ là 6.8. Làm tương tự bạn sẽ có kết quả như bảng trên.

2.2. Các hàm làm tròn khác.

Trong ví dụ trên sử dụng hàm ROUND để làm tròn về giá trị gần nhất với số cần làm tròn.Vậy trong trường bạn muốn làm tròn lên hoặc làm tròn xuống thì sao. Excel cũng có hàm làm tròn hỗ trợ bạn.

Làm tròn lên:

Cú pháp: =ROUNDUP(

Với tham số và ý nghĩa giống như hàm ROUND.

Chỉ khác là giá trị làm tròn của bạn sẽ luôn được làm tròn lên.

Ví dụ để bạn hình dung:

=ROUNDUP(3.14159265358979, 2) = 3.15

Trong khi nếu dùng ROUND thì sẽ là 3.14

Vì sau số 4 là số 1, nên sẽ được làm tròn lên thành 5.

Làm tròn xuống:

Cú pháp: =ROUNDDOWN(

Tham số của ROUNDOWN cũng giống như ROUNDUP nhưng kết quả trả về ngược với ROUNDUP. Tức là số sẽ được làm tròn xuống.

Ví dụ:

=ROUNDOWN(3.14159265358979, 4) = 3.1415

Đằng sau 5 là 9 nhưng vì làm tròn xuống nên vẫn giữ nguyên 5 mà không tăng lên 6.

– Ngoài ra ta còn một hàm làm tròn khác nữa. Đó là làm tròn theo bội số.

Bạn muốn tìm ra một số gần nhất với một số cho trước, và đảm bảo phải chia hết cho một số nào đó lúc này ta sẽ sử dụng hàm MROUND.

Cú pháp: =MROUND(

Trong đó:

Ví dụ:

=MROUND(10, 3) = 9

9 là số gần 10 nhất mà chia hết cho 3.

=MROUND(11, 3) = 12

12 là số gần 11 nhất mà chia hết cho

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm If và hàm Round trong Excel. Hy vọng rằng bài viết này sẽ thật sự giúp ích cho bạn đọc và những ai đang muốn chinh phục lấy excel. Chúc các bạn thành công!

 • Tham khảo thêm
 • doc Hướng dẫn định dạng, in ấn và xử lý khi in file xuất hiện cả tiêu đề dòng, cột trong Excel
 • doc Cách copy chỉ những giá trị hiển thị sau khi lọc và tính MAX MIN theo điều kiện
 • doc Hướng dẫn ẩn và bỏ ẩn nhiều sheet cùng lúc và Cách loại bỏ liên kết tới file khác bằng VBA
 • doc Hướng dẫn chuyển phân số bị lưu dạng text về số thập phân và tính trung bình của một số theo từng lần
 • doc Hướng dẫn chèn ảnh chụp màn hình desktop vào Excel và Cách dùng NUMWORD Excel Add-in
 • doc Cách gõ dấu tiếng Việt, gõ tắt, chuyển mã với Unikey một cách nhanh chóng nhất
 • doc Hướng dẫn thêm clip art vào file và một số lệnh RUN để mở nhanh các ứng dụng trong bộ Office
 • doc Name Box là gì? Cách trình bày văn bản trong Excel đẹp như Word.
 • doc Hướng dẫn chi tiết cách tạo và chỉnh sửa bảng trong Excel
 • doc Hướng dẫn cách bật, tắt và thay đổi màu sắc của đường kẻ mờ trong Excel
 • doc Hướng dẫn đánh số trang trong Excel nhanh chóng nhất
 • doc 15 Thủ thuật Excel thông dụng nhất 2020
 • doc Hướng dẫn cách dùng hàm SUMIF chi tiết nhất trong Excel
 • doc Hướng dẫn cách ẩn các nút và các nhãn của Pivot Table trong Excel
 • doc Hướng dẫn cách tạo Pivot Table trong Excel một cách nhanh chóng nhất
 • doc Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ Miền và biểu đồ Đường trong Excel
 • doc Hướng dẫn cách kết hợp hàm IF và hàm VLOOKUP, hàm AND, hàm OR trong Excel
 • doc Hướng dẫn ẩn, hiện Sheet và tô màu đường lưới trong Excel hay nhất
 • doc Hướng dẫn sử dụng sử hàm Right, hàm Left và hàm COUNT- hàm đếm trên Excel
 • doc Tổng hợp các hàm thống kê thông dụng trong Excel
Bài Hay  Hàm ROUND trong Excel - Cách sử dụng hàm ROUND và ví dụ cụ thể

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn sử dụng hàm If và hàm Round trong Excel mà bạn nên biết. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment