Sửa lỗi gõ phím số ra chữ 1 – ă 2 – â 3 – ê 3 – ê 4 – ô

[NB Tips] Chuyển ô dữ liệu Sheet1 sang Sheet2. Khi Sheet 1 thay đổi Sheet 2 cũng đổi hoặc không đổi
[NB Tips] Chuyển ô dữ liệu Sheet1 sang Sheet2. Khi Sheet 1 thay đổi Sheet 2 cũng đổi hoặc không đổi

Sửa lỗi gõ phím số ra chữ 1 – ă 2 – â 3 – ê 3 – ê 4 – ô

Đây gọi là hiện tượng lỗi nhưng thực tế không phải vậy, đó là một chế độ nhập văn bản trên Widnwos mà thôi. Dưới đây là hướng dẫn bỏ chế độ gõ số ra chữ 1 – ă 2 – â 3 – ê 3 – ê 4 – ô.
1. Cách sửa lỗi đánh số ra chữ 1 – ă, 2 – â trong máy tính laptop win 7/8/8.1
Đôi khi thao tác bàn phím có thể bạn sẽ bấm nhầm một số phím tắt chuyển ngôn ngữ mà không hề biết và gặp phải lỗi đánh phím số từ 1 > 9 bị lỗi chuyển thành chữ hoặc các ký tự.
1 – ă
2 – â
3 – ê
4 – ô
Các phím còn lại chuyển thành các ký tự đặc biệt Khi đó bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím
(Windows + Space)
Ngoài ra trên một số dòng Laptop các bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Fn + Insert + Numlock

Bài Hay  Hướng dẫn sữa lỗi gõ số ra chữ và gõ chữ ra số trên Laptop

1. Cách sửa lỗi đánh số ra chữ 1 – ă, 2 – â trong máy tính laptop win 7/8/8.1

Đôi khi thao tác bàn phím có thể bạn sẽ bấm nhầm một số phím tắt chuyển ngôn ngữ mà không hề biết và gặp phải lỗi đánh phím số từ 1 > 9 bị lỗi chuyển thành chữ hoặc các ký tự.

1 – ă

2 – â

3 – ê

4 – ô

Các phím còn lại chuyển thành các ký tự đặc biệt Khi đó bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím

(Windows + Space)

Ngoài ra trên một số dòng Laptop các bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Fn + Insert + Numlock

Bạn đang xem bài viết: Sửa lỗi gõ phím số ra chữ 1 – ă 2 – â 3 – ê 3 – ê 4 – ô. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment