Tải về Windows XP Professional SP3 x86 – Integral Edition 2021.4.24

how to upgrade from win xp sp2 to sp3
how to upgrade from win xp sp2 to sp3

Tải về Windows XP Professional SP3 x86 – Integral Edition 2021.4.24

Tải về Windows XP Professional SP3 x86 – Integral Edition 2021.4.24 là bản dựng Windows XP được cập nhật mới nhất hỗ trợ trình điều khiển USB3.x và các thư viện Microsoft mới nhất dành cho người dùng ( Update 24/04/2021 )

[- CHANGELOG -]

(#) 2021.4.24 Thay đổi:

* Cập nhật Chứng chỉ gốc bị thu hồi của Windows XP (SA3123040) Cập nhật từ “Tháng 12 năm 2020 v8.0.2195.2012” đến “Tháng 3 năm 2021 v8.0.2195.2103”.
* Cập nhật Basilisk / UXP từ “v2021.3.19” thành “v2021.4.23”.
* Đã cập nhật tập lệnh Trình tích hợp bản vá tùy chọn từ “v2.4.3” thành “v3.1.4”.
* Đã hạ cấp tệp videoprt.sys từ “5.1.2600.5745” xuống “5.1.2600.2911” (Khắc phục hiệu suất 2D giảm khoảng 150% và trình duyệt cuộn chậm khi sử dụng Tiện ích mở rộng địa chỉ vật lý với cạc đồ họa AMD Radeon).
* Đã hạ cấp Microsoft Visual C ++ 2015-2019 Có thể phân phối lại từ “v14.28.29812.0” thành “v14.28.29213.0” (Phiên bản tương thích cuối cùng dành cho Windows XP).
* Đã thay đổi Trình tải Paragon GPT thành Trình cài đặt độc lập.
* Đã chuyển Microsoft Visual Basic / C ++ Runtimes sang menu Bộ chọn tùy chọn.

[-SHORT SUMMARY -]

Bao gồm TẤT CẢ các Bản cập nhật / Hotfix mới nhất của Windows XP và POSReady 2009 cho đến ngày 22.5 (tháng 5) .2019 và cũng sẽ tự động nhận được các Bản cập nhật Windows XP (POSReady 2009) mới cho đến ít nhất là tháng 4 năm 2019 và không có Kích hoạt hoặc Crack Windows XP hoặc CD-Key là bắt buộc.
Ngoài ra còn có hơn 330 MB trình điều khiển LAN, WLAN, SATA / AHCI, NVMe và USB3.0 bổ sung. Bao gồm một số Chủ đề, Thời gian chạy, Bản vá, Bản sửa lỗi, Chỉnh sửa và một số Chương trình tùy chọn và Cài đặt được cấu hình sẵn.
Tệp Trợ giúp cũng được bao gồm trong thư mục ISO / Disc “. \ OEM \ WinXPPx86IE” với nhiều thông tin hữu ích, chẳng hạn như cách cài đặt Windows XP với Ổ USB Flash và về cách tích hợp trình điều khiển SATA / AHCI của riêng bạn và nhiều hơn nữa.

[———- BAO GỒM ———-]

(#) Bản cập nhật Windows XP:

* Windows XP Gói Dịch vụ 3 (KB936929).
* Bản cập nhật / Hotfix Windows XP và POSReady 2009 cho đến ngày 22.5 (tháng 5) .2019.
* Xác thực Windows Genuine Advantage v1.9.42.0 (KB905474) {Cracked}.
* Windows Internet Explorer v8 (Có thể quay lại 6).
* Windows Media Player v11 (Có thể quay lại 9).
* Kết nối Máy tính Từ xa Windows 7.0 (KB969084, KB2813347-v2, KB2870165-v3).
* Quản lý từ xa Windows (WinRM) 2.0.
* Ứng dụng Quản lý Quyền Windows (KB979099).
* Khung trình điều khiển Windows 1.9 – Chế độ người dùng (KB970158) và Chế độ hạt nhân (KB970159).
* Gói tính năng Windows cho bộ nhớ v1.0 (KB952013) – API làm chủ hình ảnh v2.0 (KB932716-v2, KB952011).
* Gói tính năng Windows cho bộ nhớ v1.0 (KB952013) – Trình điều khiển thẻ thông minh ICCD.
* Trình cài đặt Windows v4.5.6002.24298 (KB942288, KB4087398).
* Gói cập nhật trình điều khiển hệ thống tệp exFAT của Windows XP v1.0 (KB955704).
* Bản cập nhật chứng chỉ gốc Windows XP [tháng 2 năm 2021 v41.0.2195.2102] (KB931125).
* Bản cập nhật chứng chỉ gốc đã thu hồi của Windows XP [tháng 3 năm 2021 v8.0.2195.2103] (SA3123040).
* Windows XP CAPICOM v2.1.0.2 (KB931906).
* Cập nhật Phông chữ Mở rộng Liên minh Châu Âu của Microsoft v1.2.
* Microsoft WinUSB 2.0 (KB971286).
* Microsoft XML Paper Specification Essentials Pack v1.2.
* Dịch vụ cốt lõi Microsoft XML v4.0 SP3 4.30.2117.0 (KB2758694).
* Thư mục Web của Microsoft v12.0.6612.1000 (KB907306, KB2526086 / Rosebub).
* Lựa chọn Trình duyệt Microsoft Windows (KB976002-v5).
* Cập nhật Windows v7.6.7600.256.
* Windows Update Web Control v7.6.7600.257.
* Microsoft Update Web Control v7.6.7600.257.
* Microsoft Update Catalog Web Control v7.4.7057.249 (xây dựng tem thời gian 130620-1021).

Bài Hay  Game thủ dùng hệ điều hành Windows XP sẽ không thể chơi game LMHT

(#) Thư viện thời gian chạy Windows XP:

* Microsoft DirectX 9.0c Thời gian chạy người dùng cuối v9.29.1974 (tháng 6 năm 2010).
* Microsoft .NET Framework [Cập nhật / 12.2 (tháng 2) .2019]: 1.1 SP1, 2.0 SP2, 3.0 SP2, 3.5 SP1, 4.0 Đầy đủ – {Tùy chọn}.
* Microsoft Visual C ++: 2002 (v7.0.9975.0), 2003 (v7.10.6119.0), 2005 SP1 (v8.0.50727.6229), 2008 SP1 (v9.0.30729.7523), 2010 SP1 (v10.40219.473) , Bản cập nhật 5 năm 2012 (v11.0.61135.400), Bản cập nhật 5 năm 2013 (v12.0.40664.0), 2015-2019 (v14.28.29213.0) – {Tùy chọn}.
* Microsoft Visual Basic: v1.00, v2.0.9.8, v3.0.5.38, v4.0.24.22 (16-bit), v4.0.29.24 (32-bit), v5.2.82.44, v6 .1.98.39 (Bản cập nhật SP6 KB2911777, KB2992332) – {Tùy chọn}.

(#) Ứng dụng Windows XP:

* Microsoft Calculator Plus v1.0.0.908 {Thay thế Máy tính mặc định}.
* Microsoft BitLocker To Go Reader v1.0 (KB970401).
* Windows XP Powertoy – ClearType Tuner v1.01 – {Tùy chọn}.
* Windows XP Powertoy – Alt-Tab Replacement v1.0 – {Tùy chọn}.
* Dịch vụ dọn dẹp hồ sơ người dùng Hive của Windows XP v2.0.49 Beta – {Tùy chọn}.
* Công cụ phát hiện Windows XP GDI + v1 (KB873374).
* Windows XP QFEcheck v6.2.29.0 (KB282784).

(#) Ứng dụng Bổ sung:

* 7-Zip v19.00 – {Tùy chọn}.
* Basilisk / UXP v2021.4.23 (Mozilla Firefox fork dành cho Windows XP) – {Tùy chọn}.
* XP Codec Pack v2.1 (Bao gồm: MPC-BE, LAV, ffdshow, madVR, xy-VSFilter, XySubFilter, Icaros) – {Tùy chọn}.
* Trình mở khóa v1.9.2 – {Tùy chọn}.
* Bộ công cụ ImDisk v2021.1.25 – {Tùy chọn}.
* HashCheck v2.4.1.58-alpha – {Tùy chọn}.
* Mở Command Prompt Shell Extension v2.1.0 – {Tùy chọn}.
* Take Ownership XP v1.2 (Cho phép bạn có quyền sở hữu một tệp hoặc thư mục từ menu Nhấp chuột phải) – {Tùy chọn}.
* Trình điều khiển đầu đọc Toshiba UDF2.5 v1.0.0.3 (Cho phép bạn duyệt các đĩa HD-DVD và Blu-ray trong Windows Explorer) – {Tùy chọn}.
* Paragon GPT Loader v8.0.1.2 – (Trình cài đặt độc lập) – {Tùy chọn}.
* Windows Movie Maker 2.1.4028.0 Plus – Thiết lập v1.3 (Trình cài đặt độc lập) – {Tùy chọn}.

(#) Bản vá / sửa lỗi Windows XP:

* Bản vá hỗ trợ cập nhật mở rộng v1.0: Mở rộng hỗ trợ cập nhật Windows XP từ “tháng 4 năm 2014” cho đến ít nhất là “tháng 4 năm 2019” (Bản cập nhật POSReady 2009).
* ACPI Patch v5.1.2600.6666 (2019.10.20 # 2): Thêm hỗ trợ cho các bo mạch chủ mới hơn 2016 – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định}.
* PAE Patch v3.6: Cho phép bạn đặt giới hạn RAM từ 3,5 Gigabyte đến 4 Gigabyte hoặc 128 Gigabyte và cũng bao gồm các bản vá HAL để sửa lỗi Bộ hẹn giờ ACPI và quản lý bộ nhớ thích hợp từ Máy chủ 2003 – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định }.
* AVX / AVX2 Enabler v1.1: Cho phép bạn sử dụng Phần mở rộng vectơ nâng cao 256-bit trên các CPU đa nhân có phần mở rộng địa chỉ vật lý.
* Bản vá TCP / IP v1.0: Tăng số lượng kết nối TCP gửi đi Half-Open từ 10 lên 16777215 (Tối đa) [tcpip.sys].
* UxTheme Patch v1.0: Cho phép bạn áp dụng Kiểu trực quan tùy chỉnh chưa được ký (Chủ đề Windows XP) [uxtheme.dll].
* TermSrv Patch v1.0: Cho phép bạn có nhiều kết nối máy tính từ xa đồng thời [termsrv.dll].
* SFC Patch v1.0: Cho phép bạn tắt và bật tính năng Bảo vệ tệp của Windows với mục đăng ký “SfcDisable” [sfc_os.dll].
* FlpyDisk Patch v5515: Cho phép Định dạng đĩa mềm không chuẩn [flpydisk.sys].
* Bản vá lỗi SndRec32 v2.0: Sửa thông báo lỗi Máy ghi âm trên máy tính có RAM hơn 2GB và Tăng Giới hạn thời gian ghi từ 60 giây lên 999 giây [sndrec32.exe].
* Shell32 Patch v1.0: Sửa các biểu tượng bị thiếu trong vùng thông báo [shell32.dll].
* WOW32 Patch v1.0: Khắc phục sự cố Hệ thống con Win 16 không đủ tài nguyên [wow32.dll].
* NTDETECT Patch v1.1: Hủy kích hoạt việc đặt lại bộ điều khiển USB để ngăn chặn sự cố ổ USB đang tiến hành cài đặt Windows XP [NTDETECT.COM].
* Bản vá lỗi RAID-5 v1.0: Cho phép hỗ trợ RAID-5 của phần mềm [dmadmin.exe, dmboot.sys, dmconfig.dll].
* DỊCH VỤ Bản vá v1.0: Bao gồm nhiều số cổng được chỉ định hơn cho các dịch vụ nổi tiếng do IANA xác định [dịch vụ].
* MNF4SBF v3.1: Sửa lỗi Microsoft .NET Framework 4 khiến Windows XP khởi động chậm (Tệp được đặt trong menu Khởi động).
* Đã sửa lỗi thiếu lối tắt ClipBook Viewer trong Start Menu (accessor.inf).
* Đã sửa lỗi các mục đăng ký dll bị thiếu cho các tệp Microsoft Jet và OLE (Lỗi Cập nhật KB4034775).

Bài Hay  Update Windows XP SP2 to SP3 dễ dàng

(#) Chỉnh sửa Windows XP:

* Cài đặt Windows XP được cấu hình sẵn – {Tùy chọn}.
* Cài đặt chương trình được cấu hình trước – {Tùy chọn}.
* Ngăn chặn việc cố gắng cài đặt Microsoft Update cho Windows Genuine Advantage Notifications v1.9.40.0 (KB905474).
* Ngăn chặn Microsoft Update cố gắng cài đặt Windows XP Thông báo Kết thúc Dịch vụ (KB2934207).
* Ngăn chặn Microsoft Update cố gắng cài đặt Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Windows v5.39.12900.0 (KB890830).

(#)

Bổ sung: * Tập lệnh Trình tích hợp Bản vá tùy chọn v3.1.4 (Đối với tất cả các bản vá tùy chọn không được tích hợp theo mặc định).
* Windows XP SP3 (POSReady 2009) SSE2 Updates Remover v1.1 (Đối với các CPU không hỗ trợ tập lệnh SSE2).
* Các bản cập nhật / Hotfix tương thích và các tệp RTM từ Office 2000, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows POSReady 2009, Windows Vista, Windows 7 (Thông tin chi tiết trong tệp ReadMe).
* Trình điều khiển MovAX-Gen2 SATA / AHCI v2.0 (Trình điều khiển Windows 8 được backported) – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định}.
* Trình điều khiển Kai-Schtrom SATA v1.0_20200928 (Trình điều khiển Windows 8 được backported) – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định}.
* Trình điều khiển Intel SATA / AHCI / RAID đa năng + Phần mềm (Đối với dòng RST) v11.2.0.1006 (Đã sửa đổi v2020.1.17) – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định}.
* Trình điều khiển MovAX-Gen2 NVMe v2.0 (Trình điều khiển Windows 7 được backported) – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định}.
* Trình điều khiển Samsung NVMe v1.2 (Trình điều khiển Windows 7 được backported) – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định}.
* Trình điều khiển Kai-Schtrom NVMe v1.3_20180719 (Trình điều khiển Windows 7 Open Fabrics Alliance được backported) – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định}.
* Trình điều khiển Kai-Schtrom NVMe v1.5_20180719 (Trình điều khiển Windows 7 Open Fabrics Alliance được backported) – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định}.
* Trình điều khiển MovAX-Gen2 USB3.0 xHCI v2.2 (Trình điều khiển Windows 8 được backported) – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định}.
* Trình điều khiển AMD / Intel USB3.0 xHCI v3 (Trình điều khiển AMD của Windows 7 đã vá) – {Tùy chọn / Không được tích hợp theo mặc định}.
* DriverPacks BASE v11.09.01.2f với Bộ nhớ chung gói trình điều khiển v18.04.21 (SATA / AHCI) – Đã nén = 10 MB / Không nén = 62 MB – {Có thể tháo rời}.
* Các gói trình điều khiển riêng biệt: LAN (Cable Ethernet) v18.04.21 – Nén = 12 MB / Không nén = 81 MB – {Tùy chọn}.
* Gói Ổ đĩa bổ sung (Trình cài đặt độc lập): WLAN (Ethernet không dây) v15.01.23.1 – Không nén = 188 MB – {Tùy chọn}.
* 9 Chủ đề Windows XP bổ sung – {Tùy chọn}: “Windows XP Embedded”, “Black Mesa v2.0”, “ChaNinja Style RC5 v1.0”, “Disney – Đó là một thế giới kỳ diệu v2.0”, “NeoGeniX LS v1 .0 ”,“ Luna Element Black v5.1 + CSS ”,“ Royale Remixed v1.47 ”,“ Windows 7 Colors v1.1 ”,“ Zune Final v1.0 ”.
* Windows File Protection Utility v1.6 (Trong “Start Menu -> All Programs -> Accessories -> System Tools”).
* Windows XP CD-Key Changer v1.2 (Trong thư mục ISO / Disc “. \ OEM \ WinXPPx86IE”).
* Windows NT Register Changer v1.0 (Trong thư mục ISO / Disc “. \ OEM \ WinXPPx86IE”).
* Tệp văn bản với một số Khóa CD WGA hợp lệ (Trong thư mục ISO / Disc “. \ OEM \ WinXPPx86IE”).
* Tệp trợ giúp với nhiều thông tin hữu ích (Trong thư mục ISO / Disc “. \ OEM \ WinXPPx86IE”).
* Tất cả các tệp đã vá và sửa đổi đều được ký điện tử với chứng chỉ tùy chỉnh.

Bài Hay  Bảo mật trong Windows XP SP3

[———- ĐÃ LOẠI BỎ ———-]

(#) Thành phần Windows XP:

* Không có gì bị xóa có thể gây ra sự cố Hệ thống hoặc Phần mềm, chỉ những thành phần lỗi thời và không cần thiết mới bị xóa.
1. Ứng dụng: “Sổ địa chỉ”, “Trò chơi Internet”, “Trình quản lý chương trình”.
2. Đa phương tiện: “Hình ảnh và Nền”, “Mẫu âm nhạc”.
3. Mạng: “MSN Explorer”, “Netmeeting”, “Outlook Express”, “Windows Messenger”.
4. Tùy chọn Hệ điều hành: “Công cụ xóa Blaster và Nachi”, “Trình hướng dẫn Dọn dẹp Màn hình”, “Trải nghiệm Out of Box (OOBE)”, “Tham quan”.
5. Trình điều khiển của bên thứ 3: “Bộ điều hợp màn hình”, “ISDN”, “Logitech WingMan”, “Máy quét”, “Sony Jog Dial”, “Thẻ giải mã DVD Toshiba”.
6. Tệp đĩa: “clock.avi”, “flash.ocx”, “mmc.chm”, “plugin.ocx”, “rdsktpw.chm”, “swflash.inf”, “swtchbrd.bmp”, “yahoo. bmp ”.
7. Thư mục Đĩa: “DOTNETFX”, “SUPPORT”, “VALUEADD”, “I386 \ WIN9XMIG”, “I386 \ WIN9XUPG”.

(#) Cập nhật bị lỗi / Tệp chưa được thêm vào (Trình cài đặt thủ công trong thư mục ISO / Disc “. \ OEM \ Bugged Updates”):

1. KB960921 + SP3 mặc định (videoprt.sys) / Bản cập nhật này không được thêm vào vì nó sẽ làm giảm hiệu suất 2D khoảng 150% và làm chậm quá trình cuộn của trình duyệt khi sử dụng PAE (Physical Address Extension) với card đồ họa AMD Radeon.
2. KB2926765 (shlwapi.dll) / Bản cập nhật này không được thêm vào do lỗi của Microsoft với việc thay đổi mục Internet và E-mail trên menu Bắt đầu.

Tải về Windows XP Professional SP3 x86 – Integral Edition 2021.4.24

  • Link ISO : https://download.baominh.tech/BVVL
  • Link ISO 2 : https://download.baominh.tech/iUOb0E
  • Link ISO 3 : https://download.baominh.tech/14ujRWO

Sử dụng rufus để ghi file ISO vào USB để boot cài đặt

LƯU Ý

Lưu ý : Tất cả các file download nếu có mật khẩu giải nén sẽ là baominh.tech hoặc sbz hoặc 123

“Các phần mềm tải về chỉ để dùng thử / giáo dục và phi thương mại.” “Nếu bạn thích phần mềm này, vui lòng mua Giấy phép Chính hãng từ Trang web Chính thức.”

Vui lòng tắt các công cụ chặn quảng cáo để có thể download được file từ trang download.baominh.tech.

Rất mong bạn thông cảm, quảng cáo là nguồn thu duy nhất của website để hoạt động, vì thế mong bạn thông cảm khi sử dụng website có quảng cáo.

Do website cập nhật rất nhiều phần mềm nên để tìm nhanh hãy gõ tên phần mềm hoặc nội dung cần tìm vào ô tìm kiếm để tìm nhanh hơn !

Hướng dẫn tải file dạng Torrent xem tại đây

Nếu link bị hỏng vui lòng để lại bình luận Admin sẽ fix link

Ngoài để giảm tải cho web baominh.tech Admin sẽ cập nhật các phần mềm tiện ích trên web windowslite.net mong các bạn ủng hộ…

Nếu phẩn mềm nào đó thật hữu ích cho bạn hãy ủng hộ ly cafe nhá.

Thông tin ủng hộ nhấn vào đây

Nhận bản tin từ web để cập nhật các phần mềm mới nhất qua Email.

  • Theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/www.baominh.tech/
  • Nhóm hỗ trợ : https://www.facebook.com/groups/baominhtechnology

Để cập nhật thông tin các phần mềm mới nhất từ website.

Bạn đang xem bài viết: Tải về Windows XP Professional SP3 x86 – Integral Edition 2021.4.24. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment