Tạo Pivot Table trên Google Sheets

Cách tạo bảng trong Google Trang tính
Cách tạo bảng trong Google Trang tính

Pivot Table là công cụ có mặt trên Excel rất lâu đời, nó được dùng để tổng hợp dữ liệu một cách nhanh chóng. Và xử lý được lượng dữ liệu lớn nhanh hơn rất nhiều so với dùng công thức. Bản thân mình cũng ưa thích sử dụng công cụ này thì cho những hàm SUMIF, trong trường hợp cần tổng hợp nhanh dữ liệu.

Pivot Table

Mình sẽ tìm hiểu và hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ này trên nền tằng Google Sheets của Google.

Chọn vùng dữ liệu cần thiết để tạo Pivot Table, lưu ý là dữ liệu phải được tổ chức có tiêu đề. Và khi chúng ta chọn vùng dữ liệu để tạo Pivot Table, phải bao trùm cả tiêu đề.

Vào Menu Data chọn Pivot Table. Hộp thoại Create Pivot Table xuất hiện như sau.

Bài Hay  【Hướng Dẫn】Cách tạo bảng trong Google Doc

Tại đây chúng ta phải xác định là tạo Pivot Table trong Sheet mới hiện tại hoặc là Sheet mới. Để dữ liệu trực quan, có thể nhìn dữ liệu nguồn và dữ liệu sau khi tạo Pivot.

Mình sẽ lựa chọn tùy chọn là tạo PivotTable trong sheet hiện tại Insert to: Existing sheet.

Pivot Table được tạo ra form như sau, và liệt kê các trường như sau.

Nhấn vào Add ở Rows

Nhấn vào Add ở phần Values

Sau khi làm các hành động trên

Kết quả như sau:

Bạn đang xem bài viết: Tạo Pivot Table trên Google Sheets. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment