Tiền tố hóa học và cách đọc tên các tiền tố hóa học thường gặp

Cách đọc tên Nguyên Tố Hóa học theo chuẩn phiên âm Quốc Tế !!!
Cách đọc tên Nguyên Tố Hóa học theo chuẩn phiên âm Quốc Tế !!!

Tiền tố hóa học là gì ?

Tiền tố hóa học là một phần thuộc tên của công thức hóa học đó. Tiền tố hóa học thể hiện số nguyên tử của một nguyên tố nào đó có trong phân tử đó.

Hiểu một cách đơn giản, tiền tố hóa học được chuyển từ

dạng số

sang dạng

chữ viết

trong tên gọi của một phân tử nào đó để đồng nhất việc đọc tên của phân tử cho dễ dàng hơn. Như vậy, tiền tố hóa học được sử dụng trong gọi tên và sẽ có quy ước riêng các bạn nhé.

Ví dụ cách đọc tiền tố hóa học.

Cách đọc tên

Bài Hay  Học sinh, giáo viên bối rối vì đọc tên nguyên tố Hóa học lớp 10

các tiền tố hóa học

rất đơn giản bởi vì đã có quy ước với mỗi số sẽ tương ứng với một cách đọc tiên tiền tố riêng rồi các bạn nhé! Một vài ví dự dưới đây giúp các bạn hiểu rõ hơn về tiền tố hóa học có ý nghĩa như thế nào trong cách gọi tên của chất, hợp chất, phân tử.

+ P2O5

có tên gọi là

Đi

Photpho –

Penta

Oxit trong đó,

– Tiền tố hóa học sử dụng trong cách gọi tên của

P2O5

Đi

Penta.
Đi

tương tứng với 2 nguyên tử của nguyên tố Photpho có trong hợp chất.

Penta

tương ứng với 5 nguyên tử của nguyên tố Oxi có trong hợp chất.

+ SO2

có tên gọi là Lưu Huỳnh –

Đi

Oxit nhưng nếu gọi “thật thà” như công thức thì chúng ta phải gọi là

Mono

Lưu Huỳnh –

Bài Hay  Cách đọc 20 nguyên tố hoá học theo sách giáo khoa mới

Đi

Oxit đúng không các em ?

Tuy nhiên thì người ta thường sẽ bỏ Mono đi nếu Mono đứng ở đầu tên gọi các em nhé.

Tiền tố hóa học được sử dụng trong công thức SO

2

để gọi tên là

Đi

Kết luận:

SO2

có tên gọi là

Lưu huỳnh Đi Oxit
+ SO3

có tên gọi là Lưu Huỳnh

Tri

Oxit và như vậy thì ở cách gọi tên này chúng ta đã bỏ đi Mono rồi và xuất hiện thêm một tiền tố mới có tên gọi là Tri tương ứng với số nguyên tử có trong phân tử là 3.

Bảng tiền tố hóa học

Bảng 1 – Bảng tiền tố hóa học
Số – Chỉ sốTiền tố hóa học
1Mono –
2Đi –
3Tri –
4Tetra –
5Penta –
6Hexa –
7Hepta –
8Octa –
9Nona –
10Deca –
11Undeca –
12Dodeca –
13Trideca –
14Tetradeca –
15Pentadeca –
16Hexadeca –
17Heptadeca –
18Octadeca –
19Nonadeca –
20Icosa –
Bài Hay  Cách đọc tên nguyên tố hóa học theo SGK mới khiến giáo viên, học sinh bối rối!

Trong

bảng tiền tố hóa học

trên thì 10 tiền tố hóa học đầu tiền các em thường gặp nhất trong chương trình hóa học phổ thông và bảng tiền tố hóa học lớp 8 thì các em nhớ 5 tiền tố đầu tiên là cũng tương đối đầy đủ rồi. Tuy nhiên,

các tiền tố hóa học

trên sẽ xuất hiện trong cách đọc tên của chất do vậy các em cần phải nhớ được cách đọc tên tiền tố để gọi tên sao cho đúng nhé.

<bảng tiền tố hữu cơ>

Bạn đang xem bài viết: Tiền tố hóa học và cách đọc tên các tiền tố hóa học thường gặp. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment