Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19

Phép chia số thập phân (Phần 1) – Toán lớp 5 [Online Math – olm.vn]
Phép chia số thập phân (Phần 1) – Toán lớp 5 [Online Math – olm.vn]

Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19 Phép chia có dư lớp 3

Toán lớp 3 phép chia có dư

Bài tập Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài liên quan đến phép chia có dư lớp 3. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập về phép chia lớp 3. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Đề bài: Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19

Hướng dẫn:

Bài Hay  Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số – Bài tập có lời giải – Toán 3

Trong phép chia có dư, số dư lớn nhất kém số chia 1 đơn vị.

→ Để phép chia có số bị chia nhỏ nhất thì số chia cũng nhỏ nhất, tức là số chia hơn số dư 1 đơn vị.

Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư, ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

Lời giải:

Số chia nhỏ nhất trong phép chia đã cho là:

19 + 1 = 20

Số bị chia nhỏ nhất trong phép chia đã cho là:

12 x 20 + 19 = 259

Đáp số: 259.

Lý thuyết về phép chia hết và phép chia có dư

✔ Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0.

✔ Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0.

✔ Trong phép chia có số chia là a (với a là số lớn hơn 1, a > 1) thì số dư lớn nhất là a – 1.

✔ Vì trong phép chia số dư bằng 0 thì đó là phép chia hết nên số dư bé nhất trong phép chia là 1.

Bài Hay  CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 6

Tìm số bị chia trong phép chia hết và phép chia có dư

Muốn tìm số bị chia trong phép chia hết, ta lấy thương nhân với số chia.

Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư, ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

Tìm số chia trong phép chia hết và phép chia có dư

Muốn tìm số chia trong phép chia hết, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Muốn tìm số chia trong phép chia có dư, ta lấy số bị chia trừ cho số dư, sau đó chia cho thương.

Câu hỏi liên quan:

  • Toán lớp 3 phép chia hết và phép chia có dư
  • Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 15 và số dư là 17
  • Tìm số bị chia và số chia bé nhất để phép chia đó có thương là 123 và số dư là 44
  • Bạn An phải thực hiện phép chia một số cho 135
  • Tìm số bị chia và số chia, biết rằng thương bằng 3, số dư bằng 20
  • Ước lượng thương trong phép chia cho số có hai chữ số, ba chữ số
Bài Hay  Phương pháp chia cho số có 2 chữ số nhanh và chính xác

—–

Ngoài dạng bài tập về phép chia có dư lớp 3, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng toán khác được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

  • Lượt xem: 29.265

Bạn đang xem bài viết: Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment