Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là?

10 Tìm hiểu đọc khối lượng san lấp từ bản vẽ thiết kế như thế nào
10 Tìm hiểu đọc khối lượng san lấp từ bản vẽ thiết kế như thế nào

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

0,45 mm.

0,6 mm

0,9 mm.

1,8 mm

hai vân tối liên tiếp cách nhau một khoảng:

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẻ link trực tiếp:

http://congthucvatly.com/cau-hoi-tren-man-quan-sat-hai-van-toi-lien-tiep-cach-nhau-mot-doan-la-1905/cong-thuc-vat-ly-11-chuong-7-mat-cac-dung-cu-quang-bai-33-kinh-hien-vi-104473

Định nghĩa

Khoảng vân i là khoảng cách giữa hai vân tối hoặc hai vân sáng liên tiếp .

Công thức :

Với

Khoảng vân

:Bước sóng ánh sáng

: Khoảng cách từ khe đến màn

: Khoảng cách của 2 khe

: Vị trí vân sáng bậc k +1

: Vị trí vân sáng bậc k

: Vị trí vân tối bậc k +1

: Vị trí vân tối bậc k

Bài Hay  Ôn tập sóng ánh sáng (phần 6)

Khái niệm:

– Ánh sáng là một bức xạ điện từ và có sóng. Vì sóng ánh sáng cũng giống như sóng biển, sẽ có sóng lớn và sóng nhỏ. Độ lớn của sóng gọi là bước sóng.

– Theo vật lý, bước sóng chính là khoảng cách gần nhất dao động cùng pha. Có thể hiểu đơn giản, nó là khoảng cách giữa 2 đỉnh của sóng (gọi là điểm dao động cực đại) gần nhau nhất, là giữa 2 cấu trúc lặp lại của sóng.

Đơn vị tính: mét ()

Khái niệm:

Bề rộng của khe giao thoa là độ rộng của giữa 2 khe dùng trong giao thoa và ở đây là giao thoa khe Young. Muốn vân giao thoa rõ ta dùng khe có kích thước nhỏ.

Đơn vị tính: milimét

Khái niệm:

Khoảng cách từ hai khe đến màn là khoảng cách giữa trung điểm hai khe và O. Khoảng cách từ hai khe đến màn chắn càng lớn ảnh giao thoa càng rõ.

Đơn vị tính: mét

Khái niệm:

– Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân tối hoặc hai vân sáng liên tiếp.

Bài Hay  Tóm Tắt Công Thức Vật Lý 12: Giao Thoa Ánh Sáng Chọn Lọc

– Khoảng vân tỉ lệ thuận với bước sóng và khoảng cách tới màn và tỉ lệ nghịch với bề rộng khe.

Đơn vị tính: milimét

Khái niệm:

Vị trí vân sáng thứ k là tọa độ của vân sáng thứ k, không tính vân trung tâm. Ở đó giao thoa đạt cực đại và cho vân sáng.

Đơn vị tính: milimét

có 40 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý

Trong các ánh sáng sau đây:
(I)Ánh sáng lục (II)Ánh sáng cam (III)Ánh sáng lam
Khi thực hiện giao thoa, hình ảnh giao thoa của loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất? Chọn câu trả lời đúng theo thứ tự.

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng đơn sắc. Số vân sáng quan sát được giữa hai điểm M, N trên màn sẽ:

Trong giao thoa ánh sáng đơn sắc qua khe Young, nếu giảm khoảng cách giữa 2 khe S1S2 thì:

Trong giao thoa ánh sáng đơn sắc qua khe Young, nếu tăng khoảng cách giữa mặt phẳng chứa 2 khe S1S2 với màn hứng vân lên hai lần thì :

Bài Hay  Vị trí vân sáng và vân tối trong giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh áng bằng khe I-âng với kính lọc màu vàng. Trong các phương án sau đây phương án nào có thể làm giảm khoảng cách vân?
(I) Giảm khoảng cách giữa hai khe kết hợp.
(II) Dùng kính lọc màu đỏ.
(III) Dùng kính lọc màu xanh.
(IV) Dời màn hình về phía hai khe kết hợp.

Chọn câu đúng. Trong thí nghiệm giao thoa với khe I-âng. Khi di chuyển khe nguồn dọc theo đường trung trực của thì:

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

Bạn đang xem bài viết: Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là?. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment