Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có ?

Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

A. 7

B. 9

C. 6

D. 8

Đáp án D

Đoàn Quang Minh
Chính giữa hai vân trùng là vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ . Vẽ hình đếm nhanh ta thấy giữa hai vân tối trùng liên tiếp có 6 vân sáng đơn sắc của lamđa 1 và 8 vân sáng đơn sắc của lamđa 2

it = 7i1 = 9i2

– Hoặc e có thể hiểu : đầu tiên exét trên 1/2 màn giao thoa . Bạn tìm ra vị tri’ (tức là k ) vân

sáng lam đa 1 không trùng với vân tối lam đa 2

Tiếp bạn tìm trong khoảng đó có bao nhiêu vân sáng lam đa 1 = m (vân sang’ màu lục )

– e tìm trong khoảng ấy co’ bao nhiêu vân sang’ trùng màu vơi’ vân trung tâm = n ( vân trùng nhau giữa màu lục với màu đỏ )

Vâyj trong khoảng ây’ co’ số vân sang’ màu lục là : x= m-n

Vậy cả màn giao thoa có 2.x vân sang’ màu luc

. 01/06/2019

Bài Hay  Vị trí vân sáng và vân tối trong giao thoa ánh sáng
Lê Thị An
đề hỏi giữa 2 vân tối gần nhau nhất, thì làm sao mình có thể hiểu là 2 vân tối trùng nhau vậy ạ??
Gildur Phạm
i don’t know

. 20/05/2019

Nghiệp Hunter
Mod giúp mk câu này với,vân sáng trung tâm có đc tính là vân sáng màu lục ko?
Nguyễn Đoan Phúc
nếu lấy 2 vị trí vân tối gần nhau nhất là cả 2 vân nằm cùng phía với vân trung tâm chứ ạ ? Vậy 2 vân trùng cách nhau một i trùng =9 i lục chứ ạ

. 22/04/2019

Bạn đang xem bài viết: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có ?. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment