Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Tự kiểm tra

Toán lời văn lớp 2 – Giải bài toán lời văn dùng phép nhân, chia như thế nào?
Toán lời văn lớp 2 – Giải bài toán lời văn dùng phép nhân, chia như thế nào?

Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Tự kiểm tra

Tự KIỂM TRA 1. Tính nhẩm: 2×3=6 4 X 8 = 32 3×1=3 4 X 3 = 12 12 : 2 = 6 27 : 3 = 9 0:5 =0 3 X 4 = 12 4 X 7 = 28 5 X 6 = 30 1×8=8 12 : 4 = 3 36 : 4 = 9 18 : 2 = 9 0:3=0 12 : 3 = 4 2. Tính: a) 4 X 4 +4 = 16 + 4 5 X 10 – 25 = 50-25 = 20 = 25 b) 15 : 5 X 6 = 5×6 0 : 4 + 16 = 0 + 16 = 30 = 16 3. Tìm X: X X 4 =20 X = 5 X = 15 Có 15/ dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu ? Tóm tắt 15 lít 5 can: ? lít 1 can: Bài giải Số lít dầu có trong một can là: 15 : 5 = 3 (lít) Đáp số: 3 lít 5. Cho đường gấp khúc có độ dài mỗi đoạn thẳng nêu ở hình vẽ dưới đây. Hãy viết một phép nhân để tính độ dài đường gấp khúc đó. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 (cm) Hoặc 2 X 6 = 12 (cm) Đáp số : 12cm.

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Tự kiểm tra. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Giải toán lớp 2 Bài 30: Luyện tập

Leave a Comment