Mẫu đơn xin chuyển trường thcs (Cập nhật chi tiết 2023)

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN 2023
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN 2023

Khi học sinh học tập tại trường có rất nhiều lý do mà học sinh cần phải chuyển trường. Đơn xin chuyển trường là đơn được sử dụng với mục đích là gửi lên ban lãnh đạo, hội đồng nhà trường hoặc là những người có thẩm quyền để xem xét việc chấp thuận việc chuyển trường của học sinh. Vậy Mẫu đơn xin chuyển trường thcs (Cập nhật chi tiết 2022) như thế nào? Bài viết dưới đây của ACC hi vọng đem lại nhiều thông tin cụ thể và chi tiết cho Quý bạn đọc.

Mẫu đơn xin chuyển trường thcs (Cập nhật chi tiết 2022)

1. Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………………………..
– Hiệu trưởng Trường (đến)……………………………………………..

Phụ huynh của học sinh ……………………………………

Sinh ngày:.………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………

Đang học lớp………… Năm học: 20…..-20….. tại trường …………..……..

Thuộc huyện ………………………………… Tỉnh ………………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ………… Năm học: 20…..- 20….. tại trường ………………………

Thuộc huyện ……………………………… Tỉnh …………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

2. Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

– Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ………………………………………
– Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) ……………………………………
– Hiệu trưởng Trường (đi) …………………………………………………………………….
– Hiệu trưởng Trường (đến) ………………………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………….. là phụ huynh của học sinh ……………………………………..

Sinh ngày: …………………… Đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………………… thuộc Huyện ………………………. Tỉnh …………………………

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20…..-20….. tại trường ………………………………………… thuộc Huyện ……………….. Tỉnh ……………………….

Bài Hay  [REVIEW] Trường Tiểu Học Hoàng Lê

Lý do: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Qúy Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

3. Cách viết đơn xin chuyển trường

1/ Phần mở đầu

Phần mở đầu của mẫu đơn xin chuyển trường cũng như tất cả các đơn từ, giấy xin phép khác với các nội dung quen thuộc:

+ Quốc hiệu: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được viết in hoa và in đậm)

+ Tiêu ngữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (in đậm và gạch chân)

+ Tiêu đề: in hoa và in đậm, căn lề giữa

“ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG”

2/ Phần nội dung

Phần nội dung của mẫu đơn xin chuyển trường được thiết lập bao gồm các nội dung:

– Kính gửi: nơi có thẩm quyền xét duyệt và quyết định bao gồm

+ Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (nơi đến)

+ Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (nơi đi)

+ Hiệu trưởng (nơi đến)

+ Hiệu trưởng (nơi đi)

– Sinh ngày tháng năm

– Đang theo học lớp…. năm học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố

– Xin chuyển tới học lớp năm học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố

– Lý do xin chuyển trường

– Lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn (chỉ 1 câu ngắn gọn)

3/ Phần kết

Đó là ngày tháng năm và chữ ký của các bộ phận sau:

– Người làm đơn

– Ý kiến tiếp nhận của trường (nơi đến)

Lưu ý là sau chữ ký phải ghi rõ họ tên người ký.

4. Thủ tục chuyển trường mới nhất

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định như đã nêu ở mục trên thì học sinh, phụ huynh sẽ cần thực hiện thủ tục chuyển trường như sau:

Bước 1: Học sinh hoặc là phụ huynh học sinh sẽ viết đơn xin chuyển trường và gửi đến ban giám hiệu nhà trường hoặc là bộ phận có thẩm quyền tiếp nhận đơn.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận đơn thì bộ phận có thẩm quyền sẽ xem xét giải quyết đơn và hẹn ngày cụ thể trả hồ sơ chuyển trường cho học sinh để có thể hoàn tất các thủ tục tiếp theo.

Nếu học sinh đó đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của nhà trường thì sẽ được ban giám hiệu chấp nhận đơn và được nhận kết quả gồm có xác nhận trong đơn về việc đồng ý cho học sinh chuyển trường, giấy giới thiệu của nhà trường, học bạ của học sinh, bảng kết quả học tập đối nếu học sinh chuyển trường trong năm học.

Bài Hay  Mẫu đơn xin vào học lớp 1 mới nhất 2023

Bước 3: Sau khi đơn xin chuyển trường đã được chấp nhận thì học sinh hoặc phụ huynh sẽ đem các giấy tờ trên đến nộp tại trường nơi mình chuyển đến.

– Trường hợp chuyển trường trong cùng huyện, cùng tỉnh hoặc thành phố thì nơi tiếp nhận và xem xét hồ sơ chuyển trường sẽ là hiệu trưởng nhà trường.

– Trường hợp xin chuyển trường đến tỉnh, đến thành phố khác nếu là cấp trung học cơ sở thì phòng giáo dục và đào tạo là nơi tiếp nhận hồ sơ chuyển trường của học sinh. Nếu là cấp trung học phổ thông thì nơi tiếp nhận và xem xét hồ sơ chuyển trường là sở giáo dục và đào tạo.

Như vậy dù học sinh đang theo học cấp học nào thì cũng sẽ thực hiện thủ tục chuyển trường theo các bước như trên và chuyển trường được thực hiện sau khi kết thúc học kỳ hoặc kết thúc năm học, bắt đầu học kỳ mới.

Còn đối với những trường hợp ngoại lệ khác thì sẽ phụ thuộc vào lý do để có thể xem xét việc chuyển trường cho học sinh.

5. Các câu hỏi liên quan thường gặp

5.1 Đơn xin chuyển trường là gì?

Đơn xin chuyển trường là đơn được sử dụng với mục đích là gửi lên ban lãnh đạo, hội đồng nhà trường hoặc là những người có thẩm quyền để xem xét việc chấp thuận việc chuyển trường của học sinh.

Việc viết đơn xin chuyển trường cũng chính là một phương thức để giúp cho học sinh cũng như là bậc phụ huynh có thể thực hiện được mong muốn chuyển sang một trường khác theo nguyện vọng.

Không phải tất cả mọi trường hợp khi phụ huynh, học sinh muốn chuyển trường khi gửi đơn đều sẽ được chấp nhận. Mà đơn sẽ chỉ được chấp nhận khi lý do được nêu ra trong đơn là chính đáng và đáp ứng đầy đủ được các quy định của nhà trường về vấn đề chuyển trường.

Thông qua đơn này sẽ là cơ sở để Ban giám hiệu nhà trường xem xét và ra quyết định có cho phép học sinh được chuyển trường hay là không. Đơn xin chuyển trường hiện nay được sử dụng cho tất cả các cấp học là mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bài Hay  Điểm tên những trường tiểu học tư thục "hot" nhất ở Hà Nội lại có mức học phí vừa phải, phụ huynh tranh nhau suất học cho con

Đối tượng viết đơn xin chuyển trường thường là học sinh hoặc là phụ huynh học sinh, bên nhận đơn chính là hội đồng nhà trường học là những người được ủy quyền để nhận đơn.

5.2 Xin chuyển trường cho con ở đâu?

Nếu bạn muốn chuyển trường cho con ở cấp bậc trung học cơ sở thì thẩm quyền giải quyết học sinh chuyển trường THCS như sau:

– Đối với việc chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố:

 • Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Đối với việc chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác:

 • Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

Trên đây là bài viết mà chúng tôi cung cấp đến Quý bạn đọc về Mẫu đơn xin chuyển trường thcs (Cập nhật chi tiết 2022) dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc hay quan tâm đến Mẫu đơn xin chuyển trường thcs (Cập nhật chi tiết 2022) quý bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đơn xin chuyển trường thcs (Cập nhật chi tiết 2023). Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment