Giải toán lớp 2 Bài 30: Luyện tập

cách tóm tắt theo sơ đồ đoạn thẳng. Lớp 2( Cô Nhâm 0973 328 568)
cách tóm tắt theo sơ đồ đoạn thẳng. Lớp 2( Cô Nhâm 0973 328 568)

Giải toán lớp 2 Bài 30: Luyện tập

Bài 30 LUYỆN TẬP HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP a) – Trong hình tròn có mấy ngôi sao? Trong hình vuông có mấy ngôi sao? Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao? Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao? Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vàó trong hình tròn đề số ngôi sao ỗ trong hai hình bàng nhau? (Hưởng dẫn: Muốn biết sô’ này nhiều hơn (hay ít hơn) sô’ kia mấy đơn vị ta lấy sô’ lớn trừ sô’ bé) Giải – Trong hình tròn có 5 ngôi sao. Trong hình vuông có 7 ngôi sao. -Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao. Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao. Em phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Anh: 16 tuổi Em kém anh: 5 tuổi Em: – tuồi Giải Tuổi em là: 16 – 5 = 11 (tuổi) Đáp số: 11 tuổi Giải bài toán theo tóm tắt sau: Em: 11 tuồi Anh hơn em: 5 tuổi Anh: tuồi? Giải J Tuổi anh là: 11 + 5 = 16 (tuổi) Đáp số: 16 tuổi Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tẩng. Hỏi tòa nhà thứ hai có báo nhiêu tầng? Giải Tòa nhà thứ hai có số tầng là: 16-4 = 12 (tầng) Đáp số: 12 tầng BÀI TẬP LUYỆN TẬP Lớp 2A: 38 học sinh Lớp 2B ít hơn lớp 2A: 6 học sinh Lớp 2B: …. học sinh? Đáp số: 32 học sinh

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 2 Bài 30: Luyện tập. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Dạy trẻ giải các bài toán hợp (giải bằng hai phép tính) - Toán lớp 3

Leave a Comment