Tổng hợp danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy

HƯỚNG DẪN VIẾT LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG BIẾT VIẾT
HƯỚNG DẪN VIẾT LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG BIẾT VIẾT

Thực hiện Công văn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An “về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy”; nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đản

Thực hiện Công văn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An “về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy”; nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; tạo phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong đoàn viên, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đoàn viện, liên chi đoàn lập danh sách đề nghị công nhận đoàn viên ưu tú theo các nội dung sau:
Bài Hay  Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, Nghị quyết giới th

Tag(s):

Bạn đang xem bài viết: Tổng hợp danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment