Mẫu biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng năm 2022? Đoàn viên ưu tú để được kết nạp vào Đảng phải đáp ứng các điều kiện gì?

ĐÔNG HÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG TỪ ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ | Truyền Hình Quảng Trị
ĐÔNG HÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG TỪ ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ | Truyền Hình Quảng Trị

Mẫu biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng năm 2022? Đoàn viên ưu tú để được kết nạp vào Đảng phải đáp ứng các điều kiện gì?

Mẫu biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng năm 2022?

Căn cứ Phụ lục 3 ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 quy định mẫu biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng theo Mẫu 4-KNĐ như sau:

Tải mẫu biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng: Tại đây.

Mẫu biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng năm 2022? Đoàn viên ưu tú để được kết nạp vào Đảng phải đáp ứng các điều kiện gì? (Hình từ internet)

Cách viết mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng?

Có thể viết biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng theo hướng dẫn sau đây:

– Mục kính gửi: Nơi không có chi uỷ thì có thể kính gửi chi bộ.

– Liệt kê ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cùng với phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực cùng với quan hệ với quần chúng:

+ Ưu điểm của Đoàn viên: Có thể khai như sau:

Về phẩm chất chính trị: Luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như của Đảng.

Về phẩm chất đạo đức và lối sống: Luôn là một người có tinh thần cầu thị, có cuộc sống lành mạnh, trong sạch, luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Về quan hệ với quần chúng: Luôn sống hoà đồng với mọi người, hay giúp đỡ người già, người neo đơn, em nhỏ, các đối tượng yếu thế trong cuộc sống…

Bài Hay  Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, Nghị quyết giới th

+ Khuyết điểm của Đoàn viên: Nêu cụ thể những điểm yếu, khuyết điểm của Đoàn viên về năng lực làm việc, học tập trong quá trình công tác, làm việc.

Đoàn viên ưu tú để được kết nạp vào Đảng phải đáp ứng các điều kiện gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, Đảng viên phải là người đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Việt Nam.

– Có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình làm việc: Nhiệm vụ của Đảng, của cơ quan, đoàn thể, do Điều lệ Đảng quy định… Trong đó, việc đánh giá kết quả này căn cứ vào kiểm điểm công tác hằng năm của Đảng viên.

– Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

– Có quan hệ mật thiết với nhân dân.

– Giữ gìn đoàn kết trong Đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật, tổ chức của Đảng.

Đồng thời, về các điều kiện khác, Đảng viên phải chấp hành các quy định nêu tại Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng:

– Về tuổi đời

+ Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện: Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

– Về trình độ học vấn

+ Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

Bài Hay  Nghị Quyết giới thiệu Đoàn viên kết nạp vào Đảng

+ Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Ngoài ra, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng:

+ Thêm một điều kiện kết nạp Đảng là công dân đó phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.

+ Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng mà một Đảng viên bắt buộc phải đáp ứng.

– Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm:

+ Người được kết nạp vào Đảng phải chứng tỏ được là người ưu tú, gắn bó mật thiệt với nhân dân và được nhân dân tín nhiệm thông qua thực tiễn. Đây chính là điều kiện quan trọng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

– Có lý lịch rõ ràng:

+ Những người có đơn xin kết nạp Đảng sẽ phải trải qua việc thẩm tra lý lịch khá khắt khe, không chỉ với người đó mà còn với người thân của họ gồm cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; Vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Bài Hay  Tổng hợp danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy

Việc thẩm tra lý lịch áp dụng với các đối tượng nêu tại khoản 3.4 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 gồm các nội dung:

– Với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kết nạp vào Đảng có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Vụ Pháp chế Thanh tra thuộc Tổng cục Thủy lợi có nhiệm vụ và quyền hạn thế nào về công tác pháp chế?
  • Đơn khiếu nại quyết định hành chính trong Công an nhân dân được xử lý theo quy trình như thế nào?
  • Khi xin cấp đổi thẻ thanh tra chuyên ngành y tế thì công chức có phải nộp lại thẻ thanh tra cũ hay không?
  • Người vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật chung với thực phẩm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
  • Người sản xuất phim xúc phạm anh hùng dân tộc thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?

Bạn đang xem bài viết: Mẫu biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng năm 2022? Đoàn viên ưu tú để được kết nạp vào Đảng phải đáp ứng các điều kiện gì?. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment